Pożegnanie

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci prof. Zofii Skowrońskiej, która uczyła w Czackim wychowania fizycznego w latach 1960-1989 i była wychowawczynią klasy humanistycznej  matura 1975.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 8 września 2017 r. w Rembertowie o godzinie 11:00.

W imieniu społeczności Czackiego przekazujemy kondolencje rodzinie.

Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami wszystkich klas odbędą się dnia 7 września 2017 r. o godz. 17.30:
klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem – spotkania z wychowawcami w klasach,
klasy drugie – spotkania z wychowawcami w klasach,
klasy trzecie – spotkania z wychowawcami w klasach a o godz. 18.30 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej.

Bardzo prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się przed spotkaniem z nowymi warunkami ubezpieczenia (koszt ubezpieczenia 35 zł) OWU NNW Szkolne 2017 

Serdecznie zapraszamy

Ruszają koła humanistyczne:)

Serdecznie zapraszam zainteresowanych literaturą i teatrem na koła:
koło literackie- wtorki 8-9 lekcja
koło wiedzy o teatrze- piątki 6-7 lekcja
Maturzystów zainteresowanych przygotowaniem do matury na poziomie rozszerzonym zapraszam w czwartki na 8-9 lekcji.

Ewa Juszczak

Zajęcia pozalekcyjne na START

Koło historii i WOSu. Spotkanie informacyjne na temat Olimpiady Historycznej i z WOS-u – 5 września godz. 12.40, s. 18. Natalia Poniewierka

Koło języka rosyjskiego. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego – 6 września. Zapraszam. Natalia Poniewierka

Koło matematyczne. Pierwsze zajęcia koła z matematyki odbędą się 6 września 21017 r. o godz. 15.00 w sali nr 6. Zapraszam. Jerzy Konarski

Koło języka angielskiego. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Języka Angielskiego – 8 września, 7 lekcja, (14:00) s.1. Agnieszka Banasik

Koło filozoficzne. Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące przygotowań do Olimpiady Filozoficznej. Odbędzie się ono 7 września 2017 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1Maja Stelmach, Jarosław Jarszak

Koło WOK. Serdecznie zapraszam uczniów zainteresowanych Olimpiadą Artystyczną – sekcja plastyki i muzyki – na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 13 września 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 9. Anna Bogdańska

Koło języka niemieckiego. Spotkanie informacyjne na temat Olimpiady Języka Niemieckiego – 25 września. Marcin Bieliński

Koło języka francuskiego. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych Olimpiadą – 25 września. Dorota Szymanowska-Luber

Koło ekonomiczne. Spotkanie informacyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości i wielu innych konkursach ekonomicznych odbędzie się w środę, 27 września 2017 roku o godz. 15:45 w sali nr 5. Zapraszam. Piotr Głogowski.

Rady Pedagogiczne

Rady Pedagogiczne inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018 odbędą się:
w  środę (30.08.2017) – godz. 9:00 posiedzenie RP, szkolenie nt. dziennika elektronicznego, praca w zespołach,
w czwartek (31.08.2017) –  godz. 8:30 spotkanie Zespołu Wychowawców, godz. 10:00 posiedzenie RP, godz. 12:00 szkolenie nt. reformy edukacji. Zapraszamy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się dnia 4 września 2017 r. o godzinie 10.30 przy Kamieniu Pamiątkowym na ulicy Hipotecznej (tam znajdował się przedwojenny budynek Gimnazjum i Liceum im. T. Czackiego).
Przed uroczystością serdecznie zapraszamy do Kościoła Najświętszego Zbawiciela na Mszę Świętą o godzinie 9.00. (Próba CHÓRU dla chętnych wokalistów i instrumentalistów o 7:30 w dolnym kościele).
Po uroczystości “pod Kamieniem” zapraszamy uczniów klas pierwszych do Szkoły na zajęcia integrujące i poziomujące testy językowe. 12:30-13:15 język angielski; 13:30-14:15 drugi język (taki jak na świadectwie gimnazjalnym); 14:30-15:15 trzeci język dla chętnych.
Przypominamy! Obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych odbędzie się w dniach 18-22 września 2017 r.

OBÓZ INTEGRACYJNY – ważne informacje

Zgłoszenia dziecka na wycieczkę dokonuje rodzic poprzez system internetowy udostępniony przez organizatora. Link do rejestracji: tutaj
Prosimy o jak najszybszą rejestrację.
Do 20 lipca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na konto organizatora: ING BANK ŚLĄSKI 90 1050 1214 1000 0091 3488 6382 tytułem “Wycieczka Zakopane 18-22.09.2017”. Pozostałą kwotę (różną dla różnych klas: 1a – 360 zł; 1b, 1c – 381 zł; 1d, 1e – 357 zł) należy wpłacić do 22 sierpnia na to samo konto.

W ramach przygotowania do wyjazdu zachęcamy do odwiedzenia wystawy „Relacja Warszawa – Zakopane” w Królikarni (do 6 sierpnia).

Rekrutacja

5 lipca godz. 16:00 –  PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH (wcześniej informacje o listach zakwalifikowanych poda elektroniczny system rekrutacyjny)
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW
od 6 lipca 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 16.00 do 14 lipca 2017 r. (piątek) w godz. 8.00 – 12.00
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:
oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, kwestionariusz osobowy  (w którym znajduje się zapis będący deklaracją woli uczęszczania do XXVII LO) oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5
UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.