Podsumowanie koncertu CSS 2019

  

CSS zebrał ponad 13 tys zł …!

“W tym roku wszystkie zebrane pieniądze przekazujemy Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Dziękujemy każdemu za wsparcie!

Organizatorzy”

Dziękujemy Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czynią CSSa … organizatorom, artystom i widzom!

Wymiana

 

Od 10 czerwca przez tydzień gościliśmy uczniów z wymiany tureckiej.

13 czerwca odbyło się w naszej Szkole spotkanie z Panem Ambasadorem Turcji w Polsce, połączone z koncertem młodzieży tureckiej i uczniów Czackiego.

Teraz czekamy na nasz wyjazd do Turcji.

KANDYDACI!

Z kalendarza KANDYDATA:
do 28 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 16.00 – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY/GIMNAZJALNEGO
Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składa w Liceum następujące dokumenty:

  • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
  • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum,
  • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

Na każdej stronie kopii należy umieścić:

  • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
  • datę,
  • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
  • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Akcja SZATNIA!

Ważne i pilne! SPRZĄTANIE SZATNI !!!

Prosimy o opróżnienie szafek w szatni do końca roku szkolnego/ ostateczność koniec czerwca!
Wszystkie ciuchy, książki i inne przedziwne rzeczy, leżące poza szafkami też czekają na swoich właścicieli. Rzeczy niezabrane zostaną wrzucone do kontenerów!
Gruntowne czyszczenie ma związek z planowanym częściowym remontem SZATNI! 

 

CSS 2019 14-15 czerwca

To już X edycja Czacki Second Stage! Co robimy?
Przez dwa dni na Czackiej scenie występują najlepsze młodzieżowe zespoły w Warszawie. Świetna zabawa, doskonała muzyka, a to wszystko w szczytnym celu! W tym roku zyski z wydarzenia przekazujemy na Fundację “Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.https://pomozim.org.pl/
*Co oferujemy?
Pomoc, a jednocześnie dobra zabawa to jak najbardziej możliwe! Usłyszysz mocne dźwięki rocka, trochę jazzu i nie tylko. Przekonaj się sam! Dla zgłodniałych będzie czekała kawiarenka i jej pyszności. Będzie można wziąć również udział w aukcji charytatywnej.
X edycja wiąże się z niejedną niespodzianką. Zapraszamy 14 i 15 czerwca do Czackiego!
Więcej szczegółów już wkrótce!

Zobacz ofizjalny zwiastun CSS 2019!

 

Więcej informacji na wydarzeniu.

Organizatorzy

 

Błękitny tydzień

Do końca tygodnia trwa BŁĘKITNY TYDZIEŃ. W tym roku zbierane są pieniądze na dofinansowanie kompleksowej pomocy dzieciom, podopiecznym komitetu ochrony praw dziecka. W czwartek na długiej przerwie we wnęce odbędzie się kiermasz ciast. Dodatkowo puszki można znaleść we wnęce i w bufecie. Każda pomoc się liczy. Warto pomagać!

KonsJule

Spotkania z Rodzicami 30 maja!

Przypominamy. W czwartek 30 maja 2019 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców i nauczycieli z Rodzicami/Opiekunami uczniów klas I i II (przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń ).

Serdecznie zapraszamy

Przed zebraniem Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dzieci z Dworca Brześć z wizytą w Czackim

W piątek miała finał trzecia już zbiórka na rzecz dzieci z Dworca Brześć. Dziękujemy organizatorom i wszystkim ludziom dobrej woli

“Czacki jest nasz. 
Przez cały rok licealiści uczyli Dzieci z Dworca Brześć polskiego, matematyki, angielskiego i wiary w siebie. Zrodziła się przyjaźń, zaufanie – same wartości dodane.(…)”

* RANO – ZAMOYSKI, PO POŁUDNIU CZACKI *Czacki jest nasz. Przez cały rok licealiści uczyli Dzieci z Dworca Brześć…

Opublikowany przez Dzieci z Dworca Brześć Sobota, 18 maja 2019