Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 2 września 2019 r. o godzinie 10.30 przy Kamieniu Pamiątkowym na ulicy Hipotecznej (tam znajdował się przedwojenny budynek Gimnazjum i Liceum im. T. Czackiego).
Przed uroczystością Msza św. w kościele Najświętszego Zbawiciela (9:00) , wcześniej (tj. ok 7.30) próba chóru (instrumentaliści i głosy … , liczymy na nowe głosy i nowych instrumentalistów!).
Po uroczystości “pod Kamieniem” zapraszamy uczniów klas pierwszych do Szkoły na zajęcia integrujące i poziomujące testy językowe. Orientacyjnie – 12:30-13:15 język angielski; 13:30-14:15 drugi język (taki jak na świadectwie gimnazjalnym/szkoły podstawowej); 14:30-15:15 trzeci język dla chętnych, którzy uczyli się danego języka. Trochę to wszystko potrwa, może przydać się prowiant 🙂

Do zobaczenia

Czackiewicze w Krzemieńcu

W dniach 14-21 lipca 2019 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego wzięło udział w projekcie porządkowania cmentarza profesorów Liceum Wołyńskiego/Krzemienieckiego. To była jego druga edycja. Rok temu udało się uporządkować teren cmentarza. W tym roku usunęliśmy to co urosło w ciągu roku, a także uporządkowaliśmy teren cmentarza polskiego, na którym są pochowane osoby ważne dla lokalnej społeczności Polaków.

W wyjeździe brało udział 3 uczniów, 3 maturzystów oraz 4 absolwentów z klas 9D oraz 9C, a także wolontariusze obu wymienionych powyżej organizacji (TTA oraz FDK). Razem 19 osób. Projekt zakładał prócz pracy fizycznej kontakt z lokalną kulturą, poprzez wizyty w takich obiektach jak Dworek Słowackiego, gmach Liceum Krzemienieckiego, Dom Polski, a także wizyty w okolicznych miastach jak Dubno oraz Ostróg.

Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą “Polonika”.

   

Daniel Potkański 

Z Kalendarza Kandydata: przedłożenie oryginałów

Od 16 lipca (wtorek)  od godz. 12.00 do 24 lipca 2019 r. (środa) do godz. 10.00:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

  • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kwestionariusze osobowy  i uzupełniający (do wydruku ze strony szkoły, zakładka kandydaci-zasady rekrutacji-załączniki) zawierające m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy zakwalifikowanych.

Podsumowanie koncertu CSS 2019

  

CSS zebrał ponad 13 tys zł …!

“W tym roku wszystkie zebrane pieniądze przekazujemy Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Dziękujemy każdemu za wsparcie!

Organizatorzy”

Dziękujemy Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czynią CSSa … organizatorom, artystom i widzom!

Wymiana

 

Od 10 czerwca przez tydzień gościliśmy uczniów z wymiany tureckiej.

13 czerwca odbyło się w naszej Szkole spotkanie z Panem Ambasadorem Turcji w Polsce, połączone z koncertem młodzieży tureckiej i uczniów Czackiego.

Teraz czekamy na nasz wyjazd do Turcji.

KANDYDACI!

Z kalendarza KANDYDATA:
do 28 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 16.00 – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY/GIMNAZJALNEGO
Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składa w Liceum następujące dokumenty:

  • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
  • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum,
  • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

Na każdej stronie kopii należy umieścić:

  • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
  • datę,
  • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
  • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Świadectwa maturalne – odbiór wyników 4 lipca godz. 13:00

4 lipca

Wszystkich, którzy nie rozliczyli się z biblioteką na dobry początek zapraszamy do biblioteki. Tych, którzy nie oddali kluczy do szafek w szatni, prosimy o ich zwrot do kierownika administracyjnego p. M. Machalskiej a potem po świadectwo.
Świadectwa wydawane będą przez Wychowawców w salach lekcyjnych o godz. 13:00

3A – sala 2
3B – sala 9
3C- sala 21
3D – sala 6
3E – sala 4a

Akcja SZATNIA!

Ważne i pilne! SPRZĄTANIE SZATNI !!!

Prosimy o opróżnienie szafek w szatni do końca roku szkolnego/ ostateczność koniec czerwca!
Wszystkie ciuchy, książki i inne przedziwne rzeczy, leżące poza szafkami też czekają na swoich właścicieli. Rzeczy niezabrane zostaną wrzucone do kontenerów!
Gruntowne czyszczenie ma związek z planowanym częściowym remontem SZATNI!