REKRUTACJA uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca  odbywa się  z użyciem elektronicznego systemu naboru do szkół, które  będą dysponowały  wolnymi miejscami.

Zgodnie z prawem wszyscy kandydaci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca  (także ci, którzy  potwierdzili wolę w rekrutacji zasadniczej).

W dniach od 3 do 5 br. sierpnia kandydaci uzupełniają wnioski w systemie, korzystając z tego samego loginu i hasła dostępowego,  wybierają szkoły  i składają wniosek w tej szkole, która będzie szkołą I wyboru. Mogą to zrobić osobiście lub elektronicznie profilem zaufanym.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 lipca godz. 12:00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, do wiadomości Kandydatów, dostępne są w elektronicznym systemie oraz w szkole.
Można też skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2021 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):
Aplikacja w wersji dla systemu Android
Aplikacja w wersji dla systemu IOS

Progi punktowe w rekrutacji podstawowej


  

  

Po raz kolejny wolontariusze z Czackiego z misją w Krzemieńcu!

Z relacji Fundacji Dziedzictwa Kulturowego
“Cóż to był za obóz! W dniach 10 – 17 lipca grupa wolontariuszy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego udała się do Krzemieńca na Ukrainie, aby zadbać o materialne dziedzictwo społeczności Liceum Krzemienieckiego.
To już kolejny raz, gdy dzięki wsparciu Instytut Polonika możemy objąć systematyczną opieką cmentarz Bazyliański, będący nekropolią dyrektorów, profesorów i mecenasów Liceum Krzemienieckiego.
W tym roku wyjazd miał szerszy zamysł. W ramach obozu, eksplorowaliśmy tradycję krzemienieckiego ruchu krajoznawczego (…)
Wynikiem obozu będzie wydanie napisanej przez uczestników publikacji dokumentującej działania projektowe. Wydawnictwo przyjmie formę pół-przewodnika, dzięki czemu będzie atrakcyjną pozycją dla osób niezwiązanych z projektem, a zainteresowanych szeroko pojętymi krajoznawstwem i Kresami.(…)
Wielkie podziękowania należą się wolontariuszom, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w projekt.
Teraz przed nami wiele prac redakcyjnych i konsultacji merytorycznych. Mamy jednak nadzieję zaprosić Państwa jesienią na promocję naszego krzemienieckiego “pół-przewodnika”. Wierzymy, że będzie on stanowił ważny element budowania świadomości o niezwykłym miejscu jakim jest Krzemieniec”
Po więcej (w tym kilka zdjęć i cały post) zapraszamy na stronę Fundacji na FB

Powodzenia!

Dziękujemy wszystkim KANDYDATOM do Czackiego.

Za Wami trudny rok i trudne emocje związane z rekrutacją. Za chwilę zobaczycie jej wyniki. Niezależnie od tego, do której szkoły dostaniecie się, życzymy Wam dobrego czasu i rozwoju. Pamiętajcie: to Wy tworzycie Szkołę, bez względu na jej imię i adres…

Żałujemy, że nie możemy przyjąć Was wszystkich 🙂 , bo jesteście wspaniałymi młodymi ludźmi, aktywnymi w wielu sferach życia i  z imponującymi wynikami w nauce.
Powodzenia
 
Komisja Rekrutacyjna w Czackim

Rekrutacja na kolejnych etapach

22 lipca 2021 r. godz. 12.00 

PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Wszystkie informacje widać w SYSTEMIE elektronicznej rekrutacji – nie ma potrzeby przyjazdu do szkoły. 

Kandydat zanosi oryginały dokumentów tam, gdzie wskaże system.
Oryginały przyjmujemy od 23 lipca.

III ETAP
od 23 lipca 2021 r. (piątek) od godz. 08.00 do 30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

  • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz kwestionariusz uzupełniający (preferencji językowych) a także 3 fotografie (opisane na odwrocie: imię, nazwisko, oddział).

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

Politechnika Warszawska zaprasza

Przekazujemy informację
“Dzień dobry,
w imieniu organizacji studenckiej na Politechnice Warszawskiej pragnę zachęcić uczniów liceum do zainteresowania się ofertą studiów na naszej uczelni. Zapraszamy również do zaobserwowania strony Pierwszoroczni PW (gdzie obecni studenci PW będą odpowiadać na pytania związane ze wszystkimi wydziałami i kierunkami). Przesyłam link do tej strony  na FB-PierwszoroczniPW

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej

UWAGA KANDYDACI. WAŻNE!!!

Przypominamy o konieczności przyniesienia/przysłania kopii świadectwa i od 9 lipca kopii zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty (poświadczonej za zgodność z oryginałem!)
Można zrobić to osobiście lub na adres mailowy (skany/zdjęcia tych kopii)rekrutacja@czacki.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna

Weryfikacja osiągnięć – punkty w rekrutacji

Zgodnie z komunikatem MKO

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, przyznaje  punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2016/2017 – 2020/2021, zgodnie z ogłoszonym odpowiednio wykazem tych konkursów (odp. zał. nr 1, 2 i 3).

(…) za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym. Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji” *wyjątek osiągnięcia z roku 2018/2019 – komunikat MKO

źródło Kuratorium. waw.pl. Rodzice i uczniowie. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Pytania o punkty za osiągnięcia

CSS 2021

Tegoroczny Czacki Second Stage zebrał i przekazał na leczenie naszego absolwenta kwotę 9225,77 zł
Bardzo dziękujemy wszystkim: organizatorom i uczestnikom, ofiarodawcom i kupującym!!!
Mamy nadzieję, że ciepło wspominacie czerwcowe wydarzenie 🙂
A przede wszystkim mocno trzymamy kciuki za powrót Maksa do zdrowia 🙂

Świadectwa maturalne – odbiór wyników 5 lipca

Zapraszamy serdecznie maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości 5 lipca o godzinie 10:00. Wychowawcy czekać będą na Was w klasach: 3a – sala 11; 3b – sala 8; 3c – sala 18; 3e – sala 5
Wszystkich uprasza się o zachowanie  zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Pozdrawiamy serdecznie
dyrekcja i wychowawcy

P.S. Wszystkich, którzy nie rozliczyli się z biblioteką na dobry początek zapraszamy do biblioteki. Tych, którzy nie oddali kluczy do szafek w szatni, prosimy o ich zwrot do kierownika administracyjnego p. M. Machalskiej a potem po świadectwo.

Udanych wakacji!

  Po tym trudnym, dziwnym roku życzymy Wszystkim spokojnych wakacji. Dbajcie o siebie i wracajcie pełni słońca, dobrych emocji i pozytywnej energii.

Do zobaczenia
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy obsługi i administracji szkoły.

Uwaga KANDYDACI!

ETAP II (25.06-14.07) Uzupełnianie wniosku o kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Trzeba je dostarczyć do szkoły osobiście lub mailowo. Bez tych dokumentów nie ma weryfikacji, nie ma rekrutacji, kandydat pozostaje poza system!

Bardzo prosimy KANDYDATÓW o nieczekanie do ostatnich dni z przesyłaniem/ przynoszeniem kopii dokumentów. Weryfikacja osiągnięć odbywa się na podstawie kopii świadectwa (poświadczonej za zgodność z oryginałem) i ewentualnych kopii/zdjęć dyplomów (jako dodatkowa weryfikacja skrótowych opisów osiągnięć na świadectwie). Można więc te dokumenty (zgodnie z harmonogramem) składać od 25 czerwca. Donieść/przesłać kopię zaświadczenia egzaminu można za drugim podejściem tj. po otrzymaniu tego dokumentu 9 lipca. Szkoła I wyboru wpisuje wyniki.

UWAGA! WAŻNE. Zdjęcie/skan TYLKO kopii świadectwa i wyników egzaminów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Przesyłając mailem prosimy by skan kopii obu stron świadectwa był w jednym pdf. Temat maila powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko i nazwę dokumentu :  świadectwo; zaświadczenie

Zmiany we wniosku możliwe tylko po wcześniejszym anulowaniu go przez rodzica osobiście w szkole.

Wszystkie dokumenty i zapytania w sprawie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@czacki.edu.pl

Materiały MEN (szczegółowy terminarz)
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022

W szkole obowiązują zasady reżimu sanitarnego! (dystans, maseczka, dezynfekcja)

 

Stypendia

Stowarzyszenie przy Liceum im. T. Czackiego przyznało STYPENDIA NAUKOWE w wysokości 200 zł/os. DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH, którzy uzyskali trzy najwyższe średnie w klasie na koniec roku szkolnego 2020/2021.

Stypendysto! Prześlij mailem NUMER swojego RACHUNKU bankowego na:  rada.rodzicow.rozliczenia@gmail.com 

Nie zapomnij się PODPISAĆ (imię, nazwisko, klasa)!