Komunikaty o z(a)mianach

27 maja, piątek

Grupa uczniów bierze udział w wycieczce do Lublina (opieka: p. prof. Iwona Kulpa-Szustak i p. prof. Karolina Szymczak).