Rada Rodziców

Misja

“Pomagać potrzebującym i wyróżniać najlepszych” – to motto i główny cel działalności Rady Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego. Rada współdziała z Panią Dyrektor Anną Koszycką, Radą Pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania młodzieży.

 

Radę tworzą rodzice i opiekunowie prawni uczniów wszystkich klas, wybrani do tej reprezentacji po jednej osobie z każdej klasy, na okres trwania nauki w liceum. Zebrania Rady odbywają się w zwykłym trybie raz w miesiącu, natomiast rokrocznie odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców podczas pierwszego zebrania ?październikowego. Wówczas wybierani są z jej składu na okres jednego roku szkolnego: Przewodniczący, trzech Wiceprzewodniczących i sekretarz, stanowiący Prezydium Rady, oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący i dwóch członków.

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i darowizn, które przeznaczane są głównie na różnorodną pomoc finansową dla naszych uczniów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, życie często pisze zaskakujące scenariusze i nasza sytuacja rodzinna czy finansowa może zmienić się z dnia na dzień. Dlatego musimy sobie nawzajem pomagać korzystając z dobrowolnych składek rodziców. Zasięg naszej działalności jest bardzo szeroki, ale jak bardzo duży zależy tylko od dobrej woli rodziców naszych uczniów, opiekunów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady. Nie określamy wysokości naszych składek, ponieważ te fundusze z których rozliczamy się bardzo precyzyjnie i uczciwie zawsze wracają do naszych dzieci.

 

Numery kont Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2018/2019

Przewodnicząca: Małgorzata Czumaj (1a)
Wiceprzewodniczący (poziom klas trzecich): Artur Zalewski (3a)
Wiceprzewodniczący (poziom klas drugich): Anna Walczak (2a)
Wiceprzewodnicząca (poziom klas pierwszych): Agnieszka Szczukiewicz (1b)
Sekretarz Rady: Maria Fałowska-Kupis (2c)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców kadencji 2018/2019

Przewodnicząca: Małgorzata Fiałkiewicz-Telejko (2d)
Ewa Starzyńska (3d)
Ewa Lampart (1c)

Komisja Stypendialna Rady Rodziców kadencji 2018/2019

Przewodnicząca: Katarzyna Roszewska (3b)
Anna Walczak (2a)
Agnieszka Szczukiewicz (1b)

Komisja Studniówkowa Rady Rodziców kadencji 2018/2019

Piotr Kałuski (3e)
Katarzyna Roszewska (3b)

 


 

Dokumenty

 

Wpłaty: numery kont

Rada Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego ma kilka kont, fundusze każdego z nich są przeznaczone na inne cele:

 1. Rada Rodziców (uroczystości i imprezy szkolne, np. Festiwal Teatralny, CSS, KAWA, pomoc uczniom, stypendia i nagrody, wsparcie sekcji, np. wioślarzy, chóru, inicjatywy młodzieży, kronika szkolna, gazetka szkolna, kronika szkolna, inne wydatki statutowe)
  65 2130 0004 2001 0207 4417 0001
 2. Fundusz Klasowy (zajęcia dodatkowe i konsultacje)
  38 2130 0004 2001 0207 4417 0002
 3. Poligrafia (zakup papieru i tonerów oraz konserwacja urządzeń kopiujących)
  11 2130 0004 2001 0207 4417 0003
 4. Studniówka
  81 2130 0004 2001 0207 4417 0004

Kontakt

Z Radą Rodziców skontaktować się można poprzez ten adres: rr@czacki.edu.pl