Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.czacki.edu.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2004 r 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację w tej wersji sporządzono dnia: 2021.01.2022 
  • Deklaracja została poddana przeglądowi dnia: 14.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kozłowskimarcink@czacki.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228251314. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Polnej 5 naprzeciwko Skweru Oleandrów, pomiędzy rondem Jazdy Polskiej (około 300 m) a Placem Unii Lubelskiej (około 200 m).
Dojścia piesze są od ronda Jazdy Polskiej, placu Unii Lubelskiej oraz ulicy Marszałkowskiej (ulicami Emila Zoli lub Oleandrów, bądź poprzez Skwer Oleandrów).
Najbliższa stacja PKP – Warszawa Centralna znajduje się w odległości około 1450 m (odległość pomiędzy stacjami metra Politechnika a Centrum). Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.
Najbliższe przystanki:

  • tramwajowe: przystanek plac Unii Lubelskiej 06 (około 200 m) linie 4 (Wyścigi – Żerań Wschodni), 10 (Metro Młociny – Wyścigi), 14 (Banacha – Metro Wilanowska), 18 (Żerań FSO – PKP Służewiec), 35 (Nowe Bemowo – Wyścigi)
  • autobusowe: Metro Politechnika – przystanki 01 i 02 (około 440m) linie 143 (GUS – Rembertów Kolonia), 182 (Witolin – Dworzec Zachodni), 187 (Ursus Niedźwiadek – Stegny), 188 (Gocławek Wschodni – Lotnisko Chopina), 523 (Stare Bemowo – PKP Olszynka Grochowska).
    Metro Politechnika 08 (około 460m) linie 131 (Dw.Centralny – Sadyba), 411 (Stara Miłosna – Metro Politehcnika), 501 (Dw.Centralny – Stegny), 502 (Stara Miłosna – Metro Politechnika), 514 (Wola Grzybowska – Metro Politechnika), 519 (Dw.Centralny – Powsin-Park Kultury), 520 (Marysin – Plac Bankowy), 522 (Branickiego – Dw.Centralny), 525 (Dw.Centralny – Międzylesie)
  • metro: przystanek Metro Politechnika (Kabaty – Młociny)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzać aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Najbliższy postój taksówek jest przy ulicy Puławskiej (750m).

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

Wejście na teren szkoły znajduje się od strony ulicy Polnej naprzeciwko przejścia dla pieszych. Wejście do budynku jest po drugiej stronie budynku, do którego prowadzi chodnik z kostki brukowej poprzez furtkę bądź bramę automatyczną. Dojście piesze do wejścia do budynku jest równe, bez nachylenia. Brak tablicy informacyjnej z napisem „Wejście”. Wejście do budynku nie jest dostępne dla osób na wózku – dojście jest utrudnione przez dwa schodki, brak pochylni. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Drzwi główne są jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz. Za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek, przy którym znajduje się stróżówka, służąca jednocześnie za punkt informacyjny. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.
Dojście do holu głównego jest po lewej stronie od przedsionka przez drzwi dwuskrzydłowe. Hol znajduje się na podwyższonym parterze, do którego prowadzą schody, brak pochylni. W holu głównym znajdują się pomieszczenia: sekretariatu, gabinetu Dyrektora i Wicedyrektora oraz gabinetu kierownika gospodarczego.
Toalety ogólnodostępne dla uczniów znajdują się na I i II piętrze; prowadzą do nich schody po obu stronach holu głównego. Schody posiadają poręcze. Brak jest pochylni.
Na parterze znajdują się dwie toalety dla personelu.  Jedna zamykana na klucz znajduje się naprzeciwko gabinetu Dyrektora (klucz znajduje się w sekretariacie). Druga znajduje się naprzeciwko gabinetu kierownika gospodarczego. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, czy poruszających się na wózku.
Przy budynku znajduje się obszerny parking dla samochodów, do którego prowadzi brama od strony ulicy Polnej. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
Brak pętli indukcyjnych w budynku.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.