Olimpiady

UWAGA! OFERTA olimpiad dla uczniów szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się, na stronach olimpiad,  z terminami i zasadami przeprowadzania poszczególnych etapów danych olimpiad. 

TERMINARZ Olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są  zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.(doc)
źródło:https://www.gov.pl

TERMINARZ Olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych i tematycznych, których laureaci i finaliści mie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym. (doc)
źródło:https://www.gov.pl

Ogłoszenia bieżące:

Koło olimpijskie z języka polskiego – piątki 14.50 – 15.35, czasem i 15.35 – 16.15
Zapraszam Iwona Słowikowska
 

W nowym semestrze (od 23 stycznia) zajęcia Olimpijskiego koła fizycznego będą odbywały się w następujących terminach:
wtorki, 14:00 – 15:30 …… kl. 3M i 4M
piątki, 14:00 – 15:30 …… kl. 1F, 1M i 2M
Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Rozwijajcie skrzydła!
Nina Tomaszewska

Lista uczestników olimpiad w II lub III etapie rok szkolny 2022/2023

Wykaz KÓŁ olimpijskich w zakładce Zajęcia pozalekcyjne

 

Koło Prowadzący Termin Miejsce
Fizyczne koło olimpijskie 3e, 3M N. Tomaszewska Piątek 14.00 Sala 6
Fizyczne koło olimpijskie 1M, 2M N. Tomaszewska Poniedziałek 13.05 Sala 5
Koło chemiczne olimpijskie M. Pawlak Poniedziałek 15.00 Sala 11
Historia sztuki: kurs dziejów sztuki (poziom podstawowy) R. Twardziak Poniedziałek 15.40 Sala 2
Historia sztuki: kurs problemowy (poziom zaawansowany) R. Twardziak Czwartek 15.40 Sala 2
Historia sztuki: ćwiczenia praktyczne dla olimpijczyków i maturzystów R. Twardziak Wtorek 7.25 Biblioteka/2
Przygotowanie do Olimpiady języka angielskiego A. Banasik Czwartek 14:50 – 15:35 Sala 1
Zajęcia olimpijskie dla klas młodszych (klasy I i II) ewentualnie III K. Zdrzyłowska 1 lub 2 godz. co dwa tygodnie poniedziałki 7. lub 8. lekcja Sala 17A
Matematyczne koło olimpijskie J. Konarski Wtorek 16.00 Sala 21
Koło przygotowujące do olimpiad WOS/historia N. Poniewierka Piątek 6. lekcja Sala 18
Koło olimpijskie języka francuskiego D. Szymanowska-Luber Czwartek 8. lekcja Sala 13
Koło olimpijskie literatury i języka polskiego I. Słowikowska Indywidualnie wedle potrzeb, nieregularnie Sala 15
Koło olimpijskie z języka łacińskiego B. Swoboda   Sala 14
Koło olimpijskie języka niemieckiego (STARSI) (olimpiada 2021) M. Bieliński Piątek po 7. lekcji Sala 1A
Koło olimpijskie języka niemieckiego (MŁODSI) (olimpiada 2022…) M. Bieliński Środa po 8. lekcji Sala 1A

Wybierz dziedzinę olimpiad, która Cię interesuje:

<