Matura

UWAGA! MATURA 2022! Ostatni raz taka 🙂
Ze strony MEN:

  • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  • obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
  • obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
  • do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
  • przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,
  • w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,
  • w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
  • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Specjalnie dla maturzystów MCI  – biblioteka przygotowuje co roku zbiór potrzebnych informacji. Materiały te można znaleźć  na stronie MCI w dziale MATURA. ZAPRASZAMY do zapoznania się.

UWAGA! Dla zainteresowanych. Absolwenci Kasia Kuraś i Mateusz Salamon udostępnili do Waszej dyspozycji przygotowane przez siebie MOTYWY LITERACKIE na MAPACH MYŚLI

Szczególnie polecamy naszym MATURZYSTOM powtórkę do matury (2020 r.) z języka polskiego z Humanistycznym Uniwersytetem Młodzieży, którą przygotowała w formie online p. prof. Ewa Juszczak. Powtórka obejmuje cykl #Wykłady, cykl #Konteksty i cykl #Polemiki

Więcej w postach na stronie:

HUM – przedmaturalna powtórka z literatury

Nowy cykl. Powtórki do matury z HUM #Konteksty

#PowtórkizHUM#POLEMIKI w ramach powtórki do matury rozszerzonej z j.polskiego

MATURA 2022

KALENDARIUM – MATURA 2022

UWAGA!!! Rejestracja dla maturzystów – uczniów klas III  

DEKLARACJE WSTĘPNE należy złożyć do 30 września 2021 r.
W związku z wprowadzeniem przez CKE zupełnie nowego druku deklaracji na rok 2022 (min. rozszerzającymi jej objętość z 2 do 5 stron), oraz wdrożeniem nowego systemu zgłaszania uczniów do egzaminu przez szkoły SIOEO prosimy tegorocznych MATURZYSTÓW, uczniów klas III o przybycie i złożenie deklaracji w Sekretariacie II (będziecie je wypełniać i drukować na miejscu)!
Sekretariat będzie czynny w godz. 8:00-12:00.
Deklaracje przyjmuje sekretarz Szkoły p. Ewa Bedyńska.
Prosimy zachować reżim sanitarny


DEKLARACJE OSTATECZNE do 7 lutego 2022 r.
. Jeśli będziesz  coś zmieniał w stosunku do zapisów DEKLARACJI WSTĘPNEJ musisz się zgłosić do sekretariatu II osobiście ( po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się). Tam zostaną naniesione poprawki. 

DO ABSOLWENTÓW! 

Jeśli macie w planach poprawiać wyniki Waszych matur w tym roku szkolnym to przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 7 lutego 2022 r.
Żeby nie czekać na ostatnią chwilę Sekretariat II zaprasza od października.
Otwarty jest dla Was poniedziałek – piątek w godz. 8:00-12:00. Deklaracje przyjmuje sekretarz Szkoły p. Ewa Bedyńska  (parter, sekretariat II) (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się). Jednocześnie przypominamy o wprowadzeniu przez CKE odpłatności za maturę.
Prosimy zachować reżim sanitarny

Więcej o maturze:

http://oke.waw.pl/
http://www.cke.edu.pl
nowa strona z arkuszami maturalnymi CKE: https://students.pl/matura/arkusze/.

Sprawdź swoje szanse w rekrutacji na studia

Kalkulator punktów. dostanesie
Kalkulator punktów. mapa akademicka

MATURA 2023

Kolejne zmiany w spisie lektur. Matura 2023