Projekt “Brzozowski…”

Harmonogram   List otwarty  

T. Czacki

STANISŁAW BRZOZOWSKI. PŁOMIENIE NOWOCZESNOŚCI – Opis projektu społecznego

Stanisław Brzozowski (1878-1911) polski filozof pisarz, publicysta i krytyk okresu Młodej Polski; autor wielu esejów, tekstów filozoficznych, a także pierwszej polskiej powieści intelektualnej – Płomieni. Inspirował wielu autorów, m.in., Jana Pawła II, Leszka Kołakowskiego czy Józefa Czapskiego; jego postać pojawia się w Rodowodach niepokornych Bogdana Cywińskiego – książce, która odegrała bardzo istotną rolę w kształtowaniu postaw opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Wiele osób, zwłaszcza młodych, nie wie jednak, kim był Brzozowski; nie zna jego myśli. Celem głównym projektu jest więc popularyzowanie wśród licealistów twórczości, poglądów i osoby tego wybitnego pisarza i eseisty przełomu wieków.

Projekt jest realizowany pro publico bono, ma charakter edukacyjny, zaś jego organizatorzy nie czerpią z niego jakichkolwiek korzyści finansowych. Naszym celem jest przedstawienie uczniom sylwetki Stanisława Brzozowskiego a także propagowanie postawy intelektualisty zaangażowanego w sprawy swojego kraju. Przypomnienie – filozofii Brzozowskiego, która ma charakter uniwersalny i odnosi się także do aktualnych problemów naszego kraju.

Szczególnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – naszym zdaniem – takie patriotyczne nastawienie powinno być rozpowszechniane wśród osób wchodzących dopiero w dorosłość. My, ludzie młodzi, także pragniemy włączyć się w kwestie ogólnokrajowe – nauczyć się budować naszą ojczyznę razem ze starszymi pokoleniami; taki człowiek jak Stanisław Brzozowski może nam posłużyć w tym działaniu jako wzór. Pragniemy, aby jako wybitna postać obecna w naszej historii został należycie uhonorowany – nie tylko jako pisarz, ale także działacz Projekt zachęciłby również młodzież do czytania klasyki polskiej literatury – a także zgłębienia krytyki literackiej, którą Brzozowski się zajmował.

Projekt STANISŁAW BRZOZOWSKI. PŁOMIENIE NOWOCZESNOŚCI zakłada różnorodne działania, które miałyby na celu popularyzację twórczości tego polskiego autora, m.in.:

  1. uzyskanie dla szkoły egzemplarzy dzieł Brzozowskiego;
  2. organizowanie spotkań z osobami będącymi ekspertami zajmującymi się twórczością Brzozowskiego – wykładowcy uniwersyteccy, działacze społeczni, publicyści. Ich prelekcje, dyskusje organizowane w XXVII LO im. T. Czackiego miałyby na celu przedstawienie uczniom sylwetki autora Płomieni;
  3. prezentowanie referatów przygotowanych przez uczniów dotyczących spuścizny Brzozowskiego, jego głównych idei;
  4. organizowanie w LO im. Tadeusza Czackiego debat oksfordzkich, z udziałem reprezentacji innych warszawskich liceów – dzięki czemu postać Brzozowskiego byłaby również znana w innych placówkach miasta stołecznego. Dzięki temu projekt byłby skierowany do znacznie większej liczby potencjalnych odbiorców.

Działania te miałyby na celu nie tylko zapoznanie licealistów z autorem Legendy Młodej Polski – ale także zainteresowanie mniej znanym obliczem historii naszej literatury. Zachęcą uczniów, zwłaszcza w setną rocznicę odzyskania niepodległości, do zaangażowania w sprawy swojego kraju. Projekt ten ma więc także na celu budowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży; stawia on także przed młodymi ludźmi nowe zadania. Uczestnictwo w nim będzie znacznym ubogaceniem patriotycznej oraz literackiej edukacji młodzieży – tak bardzo, współcześnie, istotnej. Na przykładzie myśli Brzozowskiego przedstawiona zostanie jego koncepcja czynu i pracy – budowania Narodu – wciąż bardzo aktualna, dopiero przecież trzydzieści lat po uzyskaniu przez nasz kraj całkowitej niezależności.

Projekt ten byłby także wyjątkowo efektywny, jeżeli chodzi o nabycie zdolności niewymiernych, jak np. poszerzenie wiadomości z historii literatury i historii filozofii, kształtowanie postaw obywatelskich, doskonalenie umiejętności prowadzenia debaty, dyskusji. Efektem projektu mogłoby być rozwinięcie nowych umiejętności, pobudzenie intelektualne uczniów naszego liceum – a także tych, którzy zostaliby zaproszeni na spotkania.