Informacje

 
REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023
rekrutacja do szkół – prezentacja URZĄD M.ST. WARSZAWY

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
OFERTA EDUKACYJNA (po korekcie) XXVII LO im. Tadeusza Czackiego. pdf


NASZ adres do REKRUTACJI
: rekrutacja@czacki.edu.pl

UWAGA! Samorząd przygotował dla Państwa oprowadzanie w formie nagrania wideo.
 Jest też wersja tekstowa
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z FORMULARZA (PDF).
Można też skorzystać z poradnika REKRUTACJA do Czackiego (pdf)
i obejrzeć prezentację
PREZENTACJA na DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW.pdf
 

DO KANDYDATÓW! DLA KANDYDATÓW!

UWAGA!

Z TERMINARZA KANDYDATA!
od 16 maja 2022 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

SKŁADANIE WNIOSKÓW (W TYM ZMIANA WNIOSKÓW) O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) wniosek. Można go złożyć w Systemie w formie wniosku elektronicznego (profilem zaufanym) lub papierowego. W przypadku wniosku papierowego, kandydat drukuje go z Systemu. Po złożeniu podpisu/podpisów można go zeskanować i przesłać na adres: rekrutacja@czacki.edu.pl (w tytule maila nazwa “wniosek” i imię. nazwisko kandydata). Można go też złożyć osobiście w Szkole.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do zapoznania się z materiałami dla kandydatów, publikowanymi na naszej stronie. Samorząd przygotował dla Państwa oprowadzanie w formie nagrania wideo. Jest też wersja tekstowa odpowiedzi na pytania z formularza.
Ponadto zapraszamy do zakładki Dzień Otwarty 2022
Warto też obejrzeć i wysłuchać rejestracji takiego spaceru po Szkole w ramach Dnia Otwartego online 2021! 

DZIEŃ OTWARTY online 2021… a tam m. in. rejestracja oprowadzania po szkole przez Konsulki Czackiego w poprzednim roku szkolnym, podczas którego odpowiadały na pytania zadawane w komentarzach. Zapraszamy do wirtualnego wejścia w budynek szkoły! FILMIK na FB

LICEUM CZACKIEGO zaprasza Absolwentów szkół podstawowych, oferując im:

  • wspieranie uzdolnień,
  • skuteczne przygotowanie do matury i studiów,
  • rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie i udział w szkolnych Festiwalach Teatralnych i innych wydarzeniach artystycznych (projekty K.A.W.A., CSS, Konkurs Piosenki Frankofońskiej),
  • szeroki dostęp do komputerów, projektorów, tablic interaktywnych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w salach, pracowniach informatycznych oraz w Multimedialnym Centrum Informacji,
  • rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych poprzez m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie,
  • szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koło szachowe, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, informatyczne, ósemka wioślarska, SKS, chór i inne),
  • indywidualne spotkania rodziców i uczniów klas pierwszych z wychowawcą i pedagogiem,
  • “rodzinną” atmosferę, harmonijną współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów.

Trochę materiałów do przejrzenia 🙂 koniecznie!

TIM (Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży) przeprowadziło rozmowę z naszym uczniem Michałem G. na temat Czackiego. Polecamy.

A tak opowiadali o Czackim m. in.  uczniowie ówczesnych klas pierwszych. Specjalnie dla KANDYDATÓW w rekrutacji 2021/2021.

Warto też  obejrzeć archiwalny film, który powstał, by odpowiedzieć na zgłaszane wtedy przez kandydatów (w przygotowanym do ich dyspozycji formularzu) pytania. Zapewne wiele z nich jest wciąż aktualnych. Odpowiadają przedstawiciele samorządu, absolwenci i uczniowie. Do przeczytania ważna korekta pod filmem!

Multimedia w większym wyborze dostępne w zakładce Czacki w mediach Do obejrzenia, do poczytania, do posłuchania. O Czackim i oczami Czackiewiczów, albo wersja skrócona czyli mini PLAYLISTA przygotowana przez Samorząd.

Proponujemy też do obejrzenia film o Szkole (nagrany przy okazji Jubileuszu 140-lecia). O Czackim opowiadają, wiekowi i mniej wiekowi absolwenci, a także uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele

 

Progi punktowe z poprzednich lat (dane archiwalne).
UWAGA! Co roku progi kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć KANDYDATÓW,  którzy rekrutują się na dany rok szkolny oraz obowiązujących w danym roku zasad rekrutacji. 

w
oddziale
liceum 3-letnie liceum 4-letnie w
oddziale
w roku
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 2020/21 2021/22
1a/1P 163,2 168,3 177,2 164,4 168,7 179,4 178,0 177,6 Brak 181,65 174,85 178,2 biol.-chem.
1b/1H 154,4 160,4 166,2 153,1 163,9 180,8 180,6 177,2 181,8 178,75 168,5 177,8 human.
1c/1S 161,3 171,1 177,5 168,2 168,4 184,8 186,8 183,0 193,4 186,10 172,75 185,2 społ.-ek.
1d 171,3 166,8 173,6 170,2 171,2 183,0 184,0 Brak Brak Brak Brak Brak mat.-fiz.
1e/1M 164,5 163,6 168,4 161,6 164,9 179,6 179,8 181,4 181,2 188,35 174,5 187,6 mat.-inf.
Tabela nie uwzględnia rekrutacji uzupełniającej
 
WARTO:
Z ARCHIWUM. Rekrutacja 2021/22.
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikujemy poniżej
 

 

Siatki godzin z poprzednich lat (Wybierz rok, potem profil)

 


 

Społeczności Czackiego na Facebooku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i wiele, wiele innych, także na Instagramie (szukajcie a znajdziecie) i na YT ( zwłaszcza polecamy wielki dorobek TELEWIZJI FESTIWALOWEJ)