Informacje

 
 

Rekrutacja 2023/2024. Oferta edukacyjna

Przedstawiamy informację o zaplanowanych profilach klas pierwszych na rok 2023/2024. Oferta w znaczny sposób różni się od tej z lat poprzednich!
Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do 6 oddziałów klas pierwszych. Dwa z nich 1M i 1P są kontynuacją, 1S i 1H to kontynuacja, ale ze zmianami w rozszerzeniach i dochodzą 2 nowe profile 1B i 1K.

Oferta edukacyjna: informacje o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym i  przedmiotach uzupełniających

1B – profil biznesowy (wychowawca p. prof. Anna Soszka)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biznes i zarządzanie, matematyka
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo, europeistyka
Próg punktowy: 177,65
Siatka godzin
1H – profil humanistyczny (wychowawca p. prof. Antonia Sochaczewska)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, filozofia,
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*, literatura powszechna
Próg punktowy: 173,85
Siatka godzin
1K – profil klasyczny (wychowawca p. prof. Kamil Murakowski)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język łaciński i kultura antyczna, historia
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*, historia kultury
Próg punktowy: 162,40
Siatka godzin
1M – profil matematyczny (wychowawca p. prof. Małgorzata Biszczuk)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*
Próg punktowy: 180,90
Siatka godzin
1P – profil przyrodniczy (wychowawca p. prof. Michał Szwugier)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*
Próg punktowy: 178,40
Siatka godzin
1S – profil społeczny (wychowawca p. prof. Przemysław Cieślak)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, WOS
Przedmioty uzupełniające: realioznawstwo*, elementy statystyki
Próg punktowy: 171,70
Siatka godzin

*Realioznawstwo – ogół informacji geograficznych, historycznych, turystycznych, społecznych oraz kulturowych dotyczących krajów języka nauczanego (przedmiot prowadzny w danym języku obcym).

W rekrutacji do każdego oddziału brane są pod uwagę oceny z języka polskiego i matematyki oraz 
do oddziału 1B – z  geografii i historii,
do oddziału 1H  z wiedzy o społeczeństwie i historii,
do oddziału 1K – z wiedzy o społeczeństwie i historii,
do oddziału 1M – z fizyki i chemii,
do oddziału 1P – z chemii i  biologii,
do oddziału 1S – z geografii i historii.

Kandydatów zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY  15 kwietnia (sobota)

Dzień otwarty (15.04) – PREZENTACJA PDF

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do zapoznania się z archiwalnymi materiałami dla kandydatów, publikowanymi na naszej stronie.
Materiały i wypowiedzi dotyczące poszczególnych profili, w związku ze znacznymi zmianami w ofercie edukacyjnej na rok 2023/2024 będą częściowo nieaktualne, ale wszystkie inne pozostają w mocy:)

LICEUM CZACKIEGO zaprasza Absolwentów szkół podstawowych, oferując im:

  • wspieranie uzdolnień,
  • skuteczne przygotowanie do matury i studiów,
  • rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie i udział w szkolnych Festiwalach Teatralnych i innych wydarzeniach artystycznych (projekty K.A.W.A., CSS, Konkurs Piosenki Frankofońskiej),
  • szeroki dostęp do komputerów, projektorów, tablic interaktywnych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w salach, pracowniach informatycznych oraz w Multimedialnym Centrum Informacji,
  • rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych poprzez m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie,
  • szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koło szachowe, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, informatyczne, ósemka wioślarska, SKS, chór i inne),
  • indywidualne spotkania rodziców i uczniów klas pierwszych z wychowawcą i pedagogiem,
  • “rodzinną” atmosferę, harmonijną współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów.

Trochę materiałów do przejrzenia 🙂 koniecznie!

TIM (Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży) przeprowadziło rozmowę z naszym uczniem Michałem G. na temat Czackiego. Polecamy.

A tak opowiadali o Czackim m. in.  uczniowie ówczesnych klas pierwszych. Specjalnie dla KANDYDATÓW w rekrutacji 2021/2021.

Warto też  obejrzeć archiwalny film, który powstał, by odpowiedzieć na zgłaszane wtedy przez kandydatów (w przygotowanym do ich dyspozycji formularzu) pytania. Zapewne wiele z nich jest wciąż aktualnych. Odpowiadają przedstawiciele samorządu, absolwenci i uczniowie. Do przeczytania ważna korekta pod filmem!

Multimedia w większym wyborze dostępne w zakładce Czacki w mediach Do obejrzenia, do poczytania, do posłuchania. O Czackim i oczami Czackiewiczów, albo wersja skrócona czyli mini PLAYLISTA przygotowana przez Samorząd.

Proponujemy też do obejrzenia film o Szkole (nagrany przy okazji Jubileuszu 140-lecia). O Czackim opowiadają, wiekowi i mniej wiekowi absolwenci, a także uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele

 

Progi punktowe z poprzednich lat (dane archiwalne).
UWAGA! Co roku progi kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć KANDYDATÓW,  którzy rekrutują się na dany rok szkolny oraz obowiązujących w danym roku zasad rekrutacji. 

w
oddziale
liceum 3-letnie liceum 4-letnie w
oddziale
w roku
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
1a/1P 163,2 168,3 177,2 164,4 168,7 179,4 178,0 177,6 Brak 181,65 174,85 178,2 180,25 biol.-chem.
1b/1H 154,4 160,4 166,2 153,1 163,9 180,8 180,6 177,2 181,8 178,75 168,5 177,8 175,85 human.
1c/1S 161,3 171,1 177,5 168,2 168,4 184,8 186,8 183,0 193,4 186,10 172,75 185,2 182,0 społ.-ek.
1d/1F 171,3 166,8 173,6 170,2 171,2 183,0 184,0 Brak Brak Brak Brak Brak 176,45 mat.-fiz.
1e/1M 164,5 163,6 168,4 161,6 164,9 179,6 179,8 181,4 181,2 188,35 174,5 187,6 183,05 mat.-inf.
Tabela nie uwzględnia rekrutacji uzupełniającej
 
WARTO:

 

Siatki godzin z poprzednich lat (Wybierz rok, potem profil)

 


 

Społeczności Czackiego na Facebooku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i wiele, wiele innych, także na Instagramie (szukajcie a znajdziecie) i na YT ( zwłaszcza polecamy wielki dorobek TELEWIZJI FESTIWALOWEJ)