Informacje

Serdecznie zapraszamy KANDYDATÓW do Czackiego wraz z RODZICAMI, OPIEKUNAMI i ZNAJOMYMI na Dzień Otwarty dla Kandydatów na rok szkolny 2019/2020 –  27 kwietnia (sobota) 2019 r. w godzinach 9:30-15:00. 
Spotkania z Dyrekcją w sali gimnastycznej:
o godz. 10:00, 13:00 (dla kandydatów po gimnazjum, nabór do 3 klas ) PREZENTACJA
o godz. 11:30, 14:30 (dla kandydatów po szkole podstawowej, nabór do 4 klas) PREZENTACJA
 

 

 

Liceum Czackiego zaprasza Absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, oferując im:

  • wspieranie uzdolnień,
  • skuteczne przygotowanie do matury i studiów,
  • rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie i udział w szkolnych Festiwalach Teatralnych i innych wydarzeniach artystycznych (projekty K.A.W.A., CSS, Konkurs Piosenki Frankofońskiej),
  • szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w salach, pracowniach informatycznych oraz w Multimedialnym Centrum Informcji,
  • rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych poprzez m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie,
  • szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koło szachowe, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, informatyczne, ósemka wioślarska, SKS, chór i inne),
  • indywidualne spotkania rodziców i uczniów klas pierwszych z wychowawcą i pedagogiem,
  • “rodzinną” atmosferę, harmonijną współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów.

 

Progi punktowe z poprzednich lat (dane archiwalne).
UWAGA! Co roku progi kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć KANDYDATÓW,  którzy rekrutują się na dany rok szkolny. 

w
oddziale
w roku w
oddziale
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1a 163,2 168,3 177,2 164,4 168,7 179,4 178,0 177,6 biol.-chem.
1b 154,4 160,4 166,2 153,1 163,9 180,8 180,6 177,2 human.
1c 161,3 171,1 177,5 168,2 168,4 184,8 186,8 183,0 społ.-ek.
1d 171,3 166,8 173,6 170,2 171,2 183,0 184,0 Brak mat.-fiz.
1e 164,5 163,6 168,4 161,6 164,9 179,6 179,8 181,4 mat.-inf.
Tabela nie uwzglednia rekrutacji uzupełniającej

 

Siatki godzin z poprzednich lat (Wybierz rok, potem profil)

 


 

Społeczności Czackiego na Facebooku