Informacje

 
REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy KANDYDATÓW do CZACKIEGO do zapoznania się:
OFERTA EDUKACYJNA XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie na rok szkolny 2021/2022
 PREZENTACJA pdf
O Szkole – PREZENTACJA pdf

Rekrutacja na kolejnych etapach
PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH. Wszystkie informacje widać w SYSTEMIE elektronicznej rekrutacji – nie ma potrzeby przyjazdu do szkoły. Kandydat zanosi oryginały dokumentów tam, gdzie system wskaże !
Oryginały przyjmujemy od 23 lipca.

III ETAP
od 23 lipca 2021 r. (piątekod godz. 08.00 do 30 lipca 2021 r. (piątekdo godz. 15.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

  • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz kwestionariusz uzupełniający (preferencji językowych) a także 3 fotografie (opisane na odwrocie: imię, nazwisko, oddział).

 

 
UWAGA KANDYDACI!
W związku z licznymi pytaniami
Wychowawcy klas I
1P wychowawca – prof. Krzysztof Michalski
1H wychowawca – prof. Karina Zdrzyłowska
1S wychowawca – prof. Natalia Poniewierka
1M wychowawca – prof. Karolina Szymczak
 
Drodzy Kandydaci! W obecnej sytuacji pandemicznej nie mamy możliwości organizowania DNIA Otwartego na miejscu w Szkole. Zamiast tego zwyczajowego spotkania z kandydatami do naszej Szkoły, CZACKI wziął udział w XXXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021 (online) w dniach 26-27 marca 2021 r. (Wybierz szkołę dla siebie – Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021). Wszystkie odpowiedzi na najczęściej zadawane na czacie pytania publikujemy poniżej.

WSZYSTKICH zainteresowanych kandydowaniem do CZACKIEGO zapraszamy na wydarzenie BUSZUJĄCY W CZACKIM, CZYLI DZIEŃ OTWARTY ONLINE zorganizowane przez Samorząd. Materiały dostępne również po wydarzeniu i na FB i w zakładce Kandydaci-Dzień Otwarty Online 2021.
Termin Buszującego… 25 kwietnia od godz. 10:30.W postach pod tym wydarzeniem znajdują się różne informacje o Szkole (statyczne do czytania i nagrania filmowe do oglądania a także zapis transmisji z oprowadzania po Szkole). 
Zajrzyjcie do DYSKUSJI w WYDARZENIU na FB
ZAPRASZAMY 🙂 

A poza tym warto się zapoznać:

DO KANDYDATÓW! DLA KANDYDATÓW!

TIM (Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży) przeprowadziło rozmowę z naszym uczniem Michałem G. na temat Czackiego (tu i teraz). Polecamy.

A tak opowiadają o Czackim m. in.  uczniowie klas pierwszych. Specjalnie dla KANDYDATÓW w rekrutacji 2021/2021. NOWOŚĆ na STRONIE!

Warto też  obejrzeć zeszłoroczny film, który powstał, by odpowiedzieć na zgłaszane wtedy przez kandydatów (w przygotowanym do ich dyspozycji formularzu) pytania. Zapewne wiele z nich jest wciąż aktualnych. Odpowiadają przedstawiciele samorządu, absolwenci i uczniowie. Do przeczytania ważna korekta pod filmem!

LICEUM CZACKIEGO zaprasza Absolwentów szkół podstawowych, oferując im:

  • wspieranie uzdolnień,
  • skuteczne przygotowanie do matury i studiów,
  • rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie i udział w szkolnych Festiwalach Teatralnych i innych wydarzeniach artystycznych (projekty K.A.W.A., CSS, Konkurs Piosenki Frankofońskiej),
  • szeroki dostęp do komputerów, projektorów, tablic interaktywnych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w salach, pracowniach informatycznych oraz w Multimedialnym Centrum Informacji,
  • rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych poprzez m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie,
  • szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koło szachowe, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, informatyczne, ósemka wioślarska, SKS, chór i inne),
  • indywidualne spotkania rodziców i uczniów klas pierwszych z wychowawcą i pedagogiem,
  • “rodzinną” atmosferę, harmonijną współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów.

Trochę materiałów do przejrzenia 🙂 koniecznie!

Multimedia w większym wyborze dostępne w zakładce Czacki w mediach Do obejrzenia, do poczytania, do posłuchania O Czackim i oczami Czackiewiczów, albo wersja skrócona czyli mini PLAYLISTA przygotowana przez Samorząd.

… a tymczasem proponujemy:

Film o Szkole (przy okazji Jubileuszu 140-lecia). O Czackim opowiadają, wiekowi i mniej wiekowi absolwenci, a także uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele

 

Progi punktowe z poprzednich lat (dane archiwalne).
UWAGA! Co roku progi kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć KANDYDATÓW,  którzy rekrutują się na dany rok szkolny oraz obowiązujących w danym roku zasad rekrutacji. 

w
oddziale
liceum 3-letnie liceum 4-letnie w
oddziale
w roku
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 2020/21 2021/22
1a/1P 163,2 168,3 177,2 164,4 168,7 179,4 178,0 177,6 Brak 181,65 174,85 178,2 biol.-chem.
1b/1H 154,4 160,4 166,2 153,1 163,9 180,8 180,6 177,2 181,8 178,75 168,5 177,8 human.
1c/1S 161,3 171,1 177,5 168,2 168,4 184,8 186,8 183,0 193,4 186,10 172,75 185,2 społ.-ek.
1d 171,3 166,8 173,6 170,2 171,2 183,0 184,0 Brak Brak Brak Brak Brak mat.-fiz.
1e/1M 164,5 163,6 168,4 161,6 164,9 179,6 179,8 181,4 181,2 188,35 174,5 187,6 mat.-inf.
Tabela nie uwzglednia rekrutacji uzupełniającej

 

Siatki godzin z poprzednich lat (Wybierz rok, potem profil)

 


 

Społeczności Czackiego na Facebooku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
i wiele, wiele innych, także na Instagramie (szukajcie a znajdziecie) i na YT ( zwłaszcza polecamy wielki dorobek TELEWIZJI FESTIWALOWEJ)