Nauczyciele

Archiwum “Dyrektorzy w latach 1876-2021/22”  Archiwum “Nauczyciele Czackiego w latach 1876 – 2021/22”  


Biologia dla medyków

Krzysztof Michalski

Biznes i zarządzanie

Piotr Głogowski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bogumiła Swoboda
Joanna Jesionowska

Edukacja kulturalna

Iwona Kulpa-Szustak

Historia kultury

Bogdan Mojkowski

Historia ustroju i prawa

Natalia Poniewierka

Język włoski

Damian Rogala

Język łaciński i kultura antyczna

Bogumiła Swoboda

Literatura powszechna

Iwona Słowikowska

Modelowanie numeryczne

Jarosław Żelazko

Narzędzia współczesnej fizyki

Witold Kuran

Pedagog specjalny

Monika Korsuń

Podstawy przedsiębiorczości

Piotr Głogowski

Wiedza o społeczeństwie

Natalia Poniewierka

Wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Jesionowska