O MCI

Ankieta biblioteczna Regulaminy Strona MCI

MCI – czyli co?

MCI – Multimedialne Centrum Informacji w naszej Szkole powstało we wrześniu 2004 r. po połączeniu biblioteki z czytelnią multimedialną, która wcześniej funkcjonowała w sali na I piętrze, a po remoncie znalazła miejsce obok pomieszczenia biblioteki (parter budynku Szkoły). Obecnie MCI pełni  funkcję ośrodka zdobywania i przetwarzania informacji, wspiera i ułatwia realizację programu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły. Jest jej Centrum Informacyjnym.

MCI gromadzi, opracowuje i udostępnia różne źródła informacji, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Pracuje w systemie bibliotecznym MOL Optivum. Wszystkie zbiory mają nadane kody kreskowe. Czytelnicy posiadają identyfikatory, a udostępnianie odbywa się przy pomocy elektronicznego czytnika.

Komputeryzacja biblioteki zapewnia:

  • pełną automatyzację procesu udostępniania zbiorów,
  • szybki dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalogi komputerowe,
  • internetowy dostęp czytelników (zainteresowanych tą opcją) do własnego konta bibliotecznego.

Użytkownicy MCI mają do dyspozycji:

  • zbiory biblioteczne w ilości ponad 29000 egz. (na k.2022 r.),
  • 16 miejsc do indywidualnej pracy,
  • 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
  • wielofunkcyjne urządzenie kopiujące, drukarkę kolorową, 2 drukarki czarno-białe, adapter, telewizor, magnetowid DVD – VCR, urządzenie do przegrywania VHS na DVD, rzutnik do prezentacji multimedialnych.

Pomieszczenia

MCI zajmuje dwa pomieszczenia – wypożyczalnię i czytelnię (o powierzchni ok. 100 m2). W jednym znajduje się księgozbiór główny, w drugim – czytelnia z bogatym księgozbiorem podręcznym do korzystania na miejscu. Część zbiorów zgromadzono w dwóch niewielkich magazynach oraz w pracowniach przedmiotowych.

Zbiory

Zbiory obejmują książki, broszury, kasety wideo, kasety magnetofonowe, przeźrocza, foliogramy, płyty CD, CD-ROMy, płyty DVD. Biblioteka udostępnia ok. 27 tytułów czasopism (głównie numery archiwalne, w bieżącej prenumeracie zostały tylko 4 tytuły  plus 3 sponsorowane) ; gromadzi też dokumenty prawa wewnątrzszkolnego. Księgozbiór rozmieszczony jest według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) . Zarówno w wypożyczalni, jak i w czytelni, użytkownicy mają wolny dostęp do półek .

GODZINY otwarcia w trybie stacjonarnym:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
730 – 1500
730 – 1500
730 – 1500
730 – 1500
730 – 1500

 

Dodatkowe godziny konsultacji dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2023/2024 pełnione przez nauczycieli bibliotekarzy
Anna Gierlak
uczniowie/rodzice
poniedziałek, piątek 15:00-15:30
Grażyna Gruza
uczniowie/rodzice
wtorek, środa, czwartek 15:00-15:20

MCI-biblioteka ma swoja stronę internetową  mci.czacki.edu.pl. Stronę prowadzi hobbystycznie p. Anna Gierlak

W związku z nauczaniem zdalnym na platformie MS Teams powstał zespół Biblio. Można do niego dołączyć. Spotkajmy się na Teamsach. Zapraszamy.

KONTAKT: biblio27@wp.pl lub biblioteka@czacki.edu.pl lub biblioteka.lo27@eduwarszawa.pl; tel 22 825 01 72 wew. 5 . Można tez kontaktować się z pracownikami biblioteki przez Librusa

Pracownicy

W MCI pracują nauczyciele bibliotekarze:

mgr Anna Gierlak
mgr Grażyna Gruza

A tymczasem na stronie MCI-biblioteki…
prezentujemy naszą ofertę czytelniczą i tę w dostępie online. Piszemy o inicjatywach promujących czytanie, takich jak “Oczytani. Czacki czyta” czy “Belfer czytający, czyli co czytają nauczyciele Czackiego”.
Informujemy o ciekawej naszym zdaniem ofercie rożnych instytucji kultury, bibliotek cyfrowych, o wydarzeniach medialnych i czytelniczych (np. spotkaniach online z pisarzami), polecamy co warte polecenia (zakładka Polecamy – Warto), prezentujemy Nowości  i wrzucamy ciekawostki #zsieci. Zapraszamy do współpracy (zakładka #autorskie, Galeria wzięta).

Po więcej informacji , nie tylko o książkach i czytaniu, zapraszamy więc nieustająco na naszą stronę www:
mci.czacki.edu.pl/

kiedyś… i dziś