Rekrutacja

5 lipca godz. 16:00 –  PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH (wcześniej informacje o listach zakwalifikowanych poda elektroniczny system rekrutacyjny)
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW
od 6 lipca 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 16.00 do 14 lipca 2017 r. (piątek) w godz. 8.00 – 12.00
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:
oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, kwestionariusz osobowy  (w którym znajduje się zapis będący deklaracją woli uczęszczania do XXVII LO) oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5
UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

Świadectwa maturalne – odbiór wyników 30 czerwca, godz. 12:30

Wszystkich, którzy nie rozliczyli się z biblioteką na dobry początek zapraszamy do biblioteki. Tych, którzy nie oddali kluczy do szafek w szatni, prosimy o ich zwrot do kierownika administracyjnego p. M. Machalskiej a potem po świadectwo.
Świadectwa wydawane będą przez Wychowawców w salach lekcyjnych:

  • klasa 3a – sala 21 – p. M. Korczyńska
  • klasa 3b – sala 17 – p. E. Juszczak
  • klasa 3c – sala 19 – p. P. Cieślak
  • klasa 3d – sala 2- p. J. Pawłowska
  • klasa 3e – sala 14 – p. W. Kuran

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga Kandydaci!

Od 23 czerwca 2017 r. (piątek) w godz. 12.00 – 17.00 do 28 czerwca 2017 r. (środa) w godz. 9.00 – 16.00.
“Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum..”

Gratulujemy!

CZACKI WICEMISTRZEM WARSZAWY W DEBATACH OKSFORDZKICH!
Nasi Debatanci zajęli II miejsce w finale Warszawskiej Ligi Debatanckiej.
Całej Drużynie, a szczególnie pani  prof. Ewie Juszczak, dziękujemy za całoroczny trud i emocje! 

Uwaga Kandydaci!

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY WYBORU SZKOŁY/ODDZIAŁU
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.
od 16 czerwca 2017 r. (piątek) od godz.10.00 do 20 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00. (w godzinach pracy Sekretariatu)

Gratulacje!

W 23. Wyścigu Liceów w Ósemkach Wioślarskich, który odbył się 12 czerwca, nasza ekipa zdobyła brąz. Gratulacje dla Ósemki ze sternikiem ( drużyna w składzie: Kacper Żochowski, Maksymilian Stoparczyk, Michał Filipów, Adam Walocha, Michał Kucharski, Jan Kownacki, Julia Milencka, Maciej  Więcław, STERNIK Malwina Krzeszczyk) i ich trenera prof. Piotra Sambierskiego.
GALERIA

Czacki Wicemistrzem

Drużyna Czackiego w piłce nożnej zdobyła tytuł Wicemistrza Warszawy w 50 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Drużyna w składzie: Jan Bieniek (kapitan), Filip Romaniuk (bramkarz), Krzysztof Niedziółka (6), Jan Jakaczyński (4), Maciej Kiełpsz (7), Szymon Święcicki (12), Jakub Dmitruk (11), Antoni Starzyński (3), Wojciech Buraś (10), Tomasz Kowalski (2), Karol Pawełek (1). Trenerzy prof. Tamara, Zbigniew Krzemińscy.
GALERIA

Gratulujemy sportowego sukcesu.

Gratulacje!

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU PIOSENKI FRANKOFOŃSKIEJ (7 czerwca 2017):
I miejsce Adam Sobieszek z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego
II miejsce Marta Paleczna z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego
III miejsce Natalia Kucharska z XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej
Wyróżnienia:
Maria Tomanek z XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wiktoria Rynkun z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego
Jan Pelczar z X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi