Harmonogram

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Egzaminy poprawkowe (matematyka – godz. 10.00, język niemiecki – godz. 12.00)

29 sierpnia 2023 (wtorek)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00

Spotkania zespołów przedmiotowych

Szkolenie online: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – aspekt prawny i psychologiczny – godz. 14.00 – 16.15

31 sierpnia 2023 (czwartek)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz. 8.15

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów pracy zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

1 września 2023 (piątek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta – godz. 9.00

Uroczystość „przy Kamieniu” – godz. 10.30

Złożenie kwiatów na grobie śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna) – godz. 12.00

4 września 2023 (poniedziałek)

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami

Testy z języków obcych – od godz. 12.00

4 września 2023 (poniedziałek)

Spotkanie klas 1P, 2P, 3P i 4P z p. prof. dr hab. Wojciechem Grochalą z Centrum Nowych Technologii UW: „Piramida Nauk”

6 września 2023 (środa)

Spotkania z Rodzicami:

oddziały pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej – godz. 17.00, potem spotkania w klasach

oddziały drugie i trzecie – spotkania w klasach – godz. 17.00

oddziały czwarte – spotkania w klasach – godz. 17.00, godz. 18.00 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

7 września 2023 (czwartek)

Zdjęcia klasowe; od godz. 9.00

7 września 2023 (czwartek)

Wyjazd klas 3M i 3P do CERN-u

10 – 16 września 2023

Próbne matury:

klasa 3M – matematyka pp

klasa 4H – język polski pp i pr, matematyka pp

klasa 4M – fizyka

klasa 4S – geografia, historia, WOS

wrzesień 2023

Wyjazd klasy 3H do Pragi

10 – 15 września 2023

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespoły wychowawców planów pracy

Przygotowanie przez nauczycieli kryteriów oceniania

11 września 2023 (poniedziałek)

Salon Maturzystów (Politechnika Warszawska)

14 – 15 września 2023 (czwartek – piątek)

I etap Olimpiady Historycznej

od 15 września

do 24 grudnia 2023

Wyjazd klasy 3S do Wiednia

11 – 17 września 2023

Wyjazdy integracyjne klas 1B, 1K, 1M, 1P, 1S (Piękna Góra k. Giżycka)

18 – 22 września 2023

Wyjazd klas 2F i 2M na żagle (Piękna Góra k. Giżycka)

18 – 22 września 2023

Wyjście klasy 3H do Sejmu; od godz. 9.00

22 września 2023 (piątek)

Sztafeta Bieg po Nowe Życie (pałac w Wilanowie)

23 września 2023 (sobota)

Wyjazd klas 2H i 2P do Kopenhagi i do Oslo

25 – 29 września 2023

Wyjazd klasy 2S do Trójmiasta

25 – 29 września 2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

28 września 2023 (czwartek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2023 (sobota)

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

październik 2023

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)

październik 2023

Wyjazd klas czwartych do Tresnej k. Żywca

2 – 6 października 2023

Wyjazd integracyjny klasy 1H do Trójmiasta

3 – 6 października 2023

I etap Olimpiady Biologicznej

7 października 2023 (sobota)

I etap Olimpiady Języka Hiszpańskiego

13 października 2023 (piatek)

I etap Olimpiady Fizycznej (wysyłanie części I)

do 13 października 2023 (piątek)

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 11.00

UWAGA! Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas starszych

13 października 2023 (piątek)

I etap Olimpiady Informatycznej

od 16 października

do 20 listopada 2023

Rejs na Pogorii

13 – 22 października 2023

I etap Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

19 października 2023 (czwartek)

Zawody I stopnia Olimpiady Języka Angielskiego (część I) – godz. 12.30 – 14.00

20 października 2023 (piątek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – klasy 1H i 1M (1 – 3 lekcja)

27 października 2023 (piątek)

Tadealia

30 października 2023 (poniedziałek)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1K (3 – 5 lekcja)

31 października 2023 (wtorek)

I etap Olimpiady Filozoficznej

31 październik 2023 (wtorek)

I etap Olimpiady Geograficznej

do 31 październik 2023 (wtorek)

I etap Olimpiady Języka Niemieckiego

3 listopada 2023 (piątek)

Przeglądy jesienne

6 listopada 2023 (poniedziałek)

Wyjazd językowy do Berlina (grupa międzyklasowa)

7 – 10 listopada 2023

I etap Olimpiady Języka Francuskiego

8 listopada 2023 (środa)

Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły

9 listopada 2022 (środa)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada 2023 (piątek)

Zawody I stopnia Olimpiady Języka Angielskiego (część II – test online na terenie Szkoły)

13 – 24 listopada 2023

I etap Olimpiady Języka Łacińskiego

14 listopada 2023 (wtorek)

I etap Olimpiady Fizycznej (wysyłanie części II)

do 17 listopada 2023 (piątek)

I etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

do 25 listopada 2023 (sobota)

I etap Olimpiady Chemicznej

25 listopada 2023 (sobota)

FT – budowanie sceny

29 listopada 2023 (środa)

I etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

30 listopada 2023 (czwartek)

I etap Olimpiady Matematycznej

do 30 listopada 2023 (czwartek)

36. Festiwal Teatralny

6 – 9 grudnia 2023 (środa – sobota)

FT – składanie sceny

11 grudnia 2023 (poniedziałek)

I etap Olimpiady Artystycznej

12 grudnia 2023 (wtorek)

Próbna matura z CKE

12 – 21 grudnia 2023

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły – godz. 15.30

14 grudnia 2023 (czwartek)

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych

18 – 22 grudnia 2023

Propozycje ocen śródrocznych (także ocen zachowania); poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze

22 grudnia 2023 (piątek)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

22 grudnia 2023 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

12 stycznia 2024 (piątek)

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024

Sesje klasyfikacyjne

29 – 30 stycznia 2024 (poniedziałek – wtorek)

Rada klasyfikacyjna

Spotkania z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej

1 lutego 2024 (czwartek)

Studniówka

3 lutego 2024 (sobota)

Zmiana planu lekcji

od 5 lutego 2024 (poniedziałek)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

7 lutego 2024 (środa)

Rada podsumowująca I półrocze

8 lutego 2024 (czwartek)

TADMUN

luty albo marzec 2024

Rekolekcje dla osób uczęszczających na lekcje religii

marzec 2024

Konkurs fizyczny Lwiątko

marzec 2024

KAWA (czwartek od godz. 15.00, piątek od godz. 14.00)

21 – 22 marca 2024 (czwartek – piątek)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach czwartych (również ocen zachowania)

25 marca 2024 (poniedziałek)

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024

Wymiana międzynarodowa z Francją (goście u nas)

kwiecień 2024

Dzień otwarty dla kandydatów

6 kwietnia 2024 (sobota)

Przeglądy wiosenne klas młodszych

8 kwietnia 2024 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna –podsumowanie przeglądów wiosennych; szkolenie maturalne (obecność obowiązkowa!)
Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące

11 kwietnia 2024 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach czwartych

15 kwietnia 2024 (poniedziałek)

Sesje klasyfikacyjne klas czwartych

18 kwietnia 2024 (czwartek)

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas czwartych

22 kwietnia 2024 (poniedziałek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów (termin – do decyzji RP)

25 lub 26 kwietnia 2024 (czwartek/piątek)

Wymiana międzynarodowa z Francją (wyjazd)

maj 2024

Egzaminy maturalne

7 – 24 maja 2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2., 7., 8., 9., 13. maja 2024

Propozycje ocen końcoworocznych (również ocen zachowania), informacje o zagrożeniach

21 maja 2024 (wtorek)

Rada Pedagogiczna
Spotkania z Rodzicami (na zapisy przez Librusa)

23 maja 2024 (czwartek)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

czerwiec 2024

Ostateczny termin wystawienia ocen

6 czerwca 2024 (czwartek)

Sesje klasyfikacyjne

10 – 11 czerwca 2024 (poniedziałek, wtorek)

Rada klasyfikacyjna

13 czerwca 2024 (czwartek)

CSS – budowanie sceny

14 czerwca 2024 (piątek)

7. edycja Konkursu Piosenki Frankofońskiej

17 czerwca 2024 (poniedziałek)

CSS (od godz. 14.00)

18 – 19 czerwca 2024 (wtorek, środa)

CSS – składanie sceny

20 czerwca 2024 (czwartek)

Dzień sportu i rekreacji

20 czerwca 2024 (czwartek)

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, godz. 9.00

21 czerwca 2024 (piątek)

Rekrutacja

od 21 czerwca 2024 (piątek)

Letni Obóz Humanistyczny

24 – 28 czerwca 2024

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023, godz. 10.00

27 czerwca 2024 (czwartek)

Archiwalne kalendarze:

Rok 2020/2021 Rok 2021/2022 Rok 2022/2023