Stowarzyszenie Wychowanków

Informator   Regulamin  

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego jest aktywnym uczestnikiem życia naszej Szkoły i współtwórcą jej oblicza od prawie dziewięćdziesięciu lat.

Powstało 17 grudnia 1911 r. jako Stowarzyszenie im. Jana Pankiewicza. Wkrótce stało się faktycznym właścicielem Szkoły – aż do 14 sierpnia 1918 r., kiedy przekazało ją na własność powstającemu właśnie Państwu Polskiemu. Wówczas to jej patronem został Tadeusz Czacki.

Szczególną rolę Stowarzyszenie odegrało także w latach 1958-59. W dramatycznych okolicznościach w 1950 r. gimnazjum przestało istnieć – zostało zwinięte (tak to wtedy określano) przez ówczesne władze, lekceważące piękne tradycje naszego szkolnictwa. Gdy Stowarzyszenie wznowiło swą działalność w końcu 1958 r., głównym jego celem stało się reaktywowanie Szkoły. Nastąpiło to 9 maja 1959 r. – nazwę i tradycję Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego przejęła ówczesna Szkoła Ogólnokształcąca Nr 27. Stowarzyszenie przekazało jej dawny sztandar oraz bogatą historię ponad osiemdziesięciu lat działalności. Z inicjatywy Stowarzyszenia młodzież wznowiła również wydawanie pisma Promień Szkolny, mającego długą tradycję.

Stowarzyszenie dzieli ze Szkołą wszystkie jej kłopoty i trudności, a także sukcesy i radości; szczególnie dba o pielęgnowanie tradycji i o pogłębianie wiedzy o dziejach Liceum. Dla uczniów klas pierwszych są organizowane prelekcje o jego historii. Trwają prace archiwalne w celu dokładnego odtworzenia dziejów Szkoły i nowego opracowania jej monografii. Są organizowane giełdy zawodowców dla uczniów klas starszych, ułatwiające im właściwy wybór kierunku studiów. Utrzymywane są kontakty z emerytowanymi nauczycielami. Otaczane są opieką groby dawnych nauczycieli, wychowanków Szkoły i działaczy Stowarzyszenia.

Do rangi symbolu urasta zwyczaj rozpoczynania roku szkolnego przy kamieniu, upamiętniającym miejsce, gdzie stała Szkoła do września 1939 r. (obecnie przy skarpie Trasy W-Z). Kamień ten został położony staraniem Stowarzyszenia w 1976 r.

Władze Stowarzyszenia od roku 1959

Przez wiele ostatnich lat na czele Stowarzyszenia stał inż. Bronisław Chodorowski. Pożegnanie.

Kontakt do Prezesa Stowarzyszenia p. Dariusza Gellera: padgeller@poczta.onet.pl; tel. 601 245 248; kontakt do Wiceprezesa Stowarzyszenia p. Jakuba Dorosz-Kruczyńskiego : jdk05800@gmail.com, tel. 694 239 560.
Młodzieżówka Stowarzyszenia, czyli KOŁO Senioralne – kontakt: danutaburlinska@op.pl; tel. 502 284 832

Koło Senioralne przy Liceum im. T. Czackiego w Warszawie. 

Komunikat nr 2/2019 

Na ostatnim spotkaniu nie było nas zbyt dużo – Barbara Chudobiecka-Rejn (matura 1957), Krzysztof Konecki, Witold Kaczmarczyk i ja (matura 1960). Może to deszczowa pogoda sprawiła, a może okres grypowy? Wspominaliśmy, przeglądaliśmy listy i wspomnienia pisane przez  naszych poprzedników ze Szkoły z lat 1910 – 1939,  a także już historyczne zdjęcia z naszych czasów i tak upłynęły dwie godziny.

Następne spotkanie 21 marca, godz. 16.00, w Szkole przy ul. Polnej 5. Do zobaczenia

Danka Burlińska


Komunikat nr 1/2019

Na spotkaniu Koła Senioralnego w dniu 23 stycznia byli obecni (rocznikami) – z 1957 r. Barbara Chudobiecka-Rejn i Andrzej Kamiński, z 1958 r. Lidia Olczak-Borowicz, z 1959 r. Michał Kolasiński i Waldemar Borowicz, z 1960 r. Witold Kaczmarczyk, Danuta Burlińska i Piotr Karasiewicz, z 1963 r. Hanna Gryziak-Nowotna. Jak przychodzą nowe osoby, to pojawiają się nowe tematy do wspominania.

W pierwszym półroczu 2019 roku zapraszamy na kolejne spotkania Koła Senioralnego w czwartki: – 21 lutego,  – 21 marca,  – 25 kwietnia,  – 9 maja,  – 13 czerwca o godzinie 16.00, miejsce Liceum im. Czackiego przy ul. Polnej 5. W maju wybraliśmy dzień 9 maja, bo to rocznica otrzymania imienia i sztandaru przez Szkołę – okrągła, 60.

Czy jest szansa odszukania Alicji Rutkowskiej i Grzegorza Bogobowicza? W 1959 r. byli uczniami XI a. Oboje byli w poczcie sztandarowym.

Prosimy o rozpropagowanie informacji o spotkaniach „senioralnych” wśród Koleżanek i Kolegów, którzy jeszcze nie wiedzą o możliwości takich spotkań w Szkole, ze swoich roczników maturalnych, a także innych roczników senioralnych.

Przyjmujemy, że seniorem zostaje się po 50 latach od matury. Dlatego na spotkanie Koła w dniu 13 czerwca 2019 r. szczególnie serdecznie zapraszamy absolwentów „Czackiego” z rocznika maturalnego 1969 (50-latków maturalnych). Prosimy Was o ewentualny kontakt (nr telefonu/adres e-poczty), a jednocześnie zapraszamy na najbliższe spotkanie Koła Senioralnego.

Nieustannie ponawiamy apel o wspomnienia o nauczycielach, koleżankach i kolegach, zdjęcia (do zeskanowania).

Serdecznie pozdrawiamy
Za Koło Senioralne
Danuta Burlińska
Warszawa, 5 lutego 2019 r.

DEKLARACJA członkowska do pobrania 

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, działając na podstawie paragrafu 29 „Regulaminu Stowarzyszenia” zwołuje zwyczajne Zebranie Członków na 25 marca 2017 r.,   w pierwszym terminie o godzinie 10.45, w drugim terminie o godzinie 11.00. Miejsce:  XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, przy ul. Polnej 5. 
więcej (w tym porządek obrad) 
Projekt Regulaminu (zmiany)

Apel do ABSOLWENTÓW (marzec 2017 r.)
Koleżanki i Koledzy z „Czackiego”!

Na 25 marca 2017 r. zaplanowane jest Zebranie Członków Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. W związku z tym zadajemy sobie pytanie o przyszłość naszego Stowarzyszenia. W dwóch poprzednich Zebraniach uczestniczyło tylko kilkanaście osób. Skład zarządu zmieniał się nieznacznie. Obecnie większość członków zarządu nie będzie kandydowała na kolejną kadencję. Dlatego też zwracamy się do Koleżanek i Kolegów – absolwentów „Czackiego” – z apelem o kontynuowanie naszej pracy. Będziemy Was wspierać jako członkowie Stowarzyszenia, utrzymujący aktywne kontakty ze Szkołą.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Czackiewiczów
Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego

LIST DO ABSOLWENTÓW (październik 2016 r.)
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Piętnastego października 2016 r., podczas obchodów 140-lecia Szkoły, mieliśmy spotkanie absolwentów z roczników, które zdały maturę do 1967 roku. Nie przyszło nas dużo (w nawiasach rok matury):

Monika Oziembło-Kacprzak (1961), Marek Niedźwiecki (1965) Jerzy Romanowicz (1965), Aniela Halec-Dorosiewicz (1963), Wojciech Roztworowski (1967), Jerzy Kędzierski (1965), Mary Ziółkowska-Rembiszewska (u. do 1964), Barbara Dębska-Chmielewska (1960), Witold Kaczmarczyk (1960), Marta Urbańska (Jaekel) (1965), Lucyna Kosela (Prekopiak) (1962), Elżbieta Kamieńska-(nieczytelne) (1963), Barbara Kamieńska-Szczepaniak (1965), Anna Dawidowicz-Malinowska (1965), Krystyna Żyszkowska (1962), Barbara Święcka (1961), Teresa Szwarocka-Priebe (1965), Hanna Lipka-Chudzik-Markiewicz (1962), Jolanta Tonder-Zeleney (1962), Jacek Sokołowski (1964), Wanda Folwarska (1963), Krystyna Dydyńska-Żerańska (1958), Wojciech Bronisławski (1966), Karol Hauptmann (1962), Krystyna Oziembło-Tanty (1963), Krzysztof Konecki (1960), Małgorzata Sokołowska-Żakowicz (1962), Katarzyna Żukrowska (1967), Jan Antolak (1967), Michał Kolasiński (1959), Stanisław Berłożecki (1963), Witold Kosiński (1963), Ewa Kosińska (1963), Maciej Górski (1961) nie podpisał się, ale był, Aleksander Strasburger (1962) nie podpisał się, ale był.

Było też kilkoro absolwentów z 1953 r., m.in. Stanisław Tym.

Najstarszym naszym Kolegą, który uczestniczył w obchodach 140-lecia Szkoły, był Stanisław Sowiński – absolwent z 1938 roku z Kapucyńskiej.

Kilka osób było tylko 14 października, zauważyłam Władka (Michała) Otłowskiego. Jeśli oprócz wymienionych był jeszcze ktoś w tych dniach w Szkole, to proszę o wiadomość – do kroniki.

A dzięki: Wojtkowi Berezowskiemu, Markowi Boguszewskiemu, Lidce (Olczak) i Waldkowi Borowiczom, Krysi Brodzie, Krzysiowi Koneckiemu, Jurkowi Langerowi, Monice Oziembło-Kacprzak, Krysi Oziembło-Tanty, Ani Rudzińskiej, Olkowi Strasburgerowi, włączyliśmy się w przygotowanie niektórych zdarzeń lub dokumentację uroczystości. P.S. Oczywiście absolwentów z późniejszych roczników było dużo, dużo więcej.


Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Czackiewiczów
Do następnego spotkania. Danka Burlińska
matura 1960

LIST DO ABSOLWENTÓW (luty 2014 r.)
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

w  roku 2014 – 9 maja – mija 55 lat od dnia otrzymania przez XXVII Liceum Ogólnokształcące mieszczące się przy ul. Karowej 18, imienia Tadeusza Czackiego. W ten sposób my – jego uczniowie – staliśmy się kontynuatorami tradycji jednej z najstarszych szkół w Warszawie. Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego przekazało nam także sztandar szkoły.

Został on wykonany w 1947 r. na podstawie przechowanego przez okres wojny sztandaru, który wskutek zniszczeń nie mógł dłużej pełnić swojej roli. Nowy sztandar przekazali szkole jej wychowankowie podczas III Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego, 9 marca 1947 r. Miało to miejsce w gmachu Gimnazjum i Liceum im. króla Władysława IV, gdzie w tym czasie mieściło się Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego.

Podczas uroczystości w 1959 r., w imieniu Stowarzyszenia Wychowanków sztandar przekazywali kol. kol. Jan Dangel (chorąży), Kazimierz Bojankiewicz, Andrzej Pustoła, Stefan Wojtaś. W poczcie sztandarowym LO nr 27 – już noszącego im. T. Czackiego – byli kol. i kol. Waldemar Borowicz (chorąży), Alicja Rutkowska, Barbara Skomorowska, Grzegorz Bogobowicz.

W 1967 r. szkoła została przeniesiona na ul. Polną 5. Była to kolejna przeprowadzka. Przypomnijmy krótko poprzednie adresy: Składowa (obecnie Pankiewicza), Złota, Kapucyńska, okres wojny – komplety w wielu miejscach: Jagiellońska, Dobra, Karowa.

Za dwa lata – w 2016 r. – szkoła będzie obchodzić 140-lecie istnienia. Jeżeli macie kontakty ze swoimi koleżankami i kolegami, to poproście ich o przekazanie adresów i numerów telefonów do Stowarzyszenia. Łatwiej nam będzie dotrzeć do wszystkich z informacjami o obchodach.


Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Czackiewiczów – niezależnie od adresu szkoły
Danka Burlińska
matura 1960
Wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. T. Czackiego