Perspektywy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł “Złotej Szkoły 2019”.
 Ranking PERSPEKTYW