Perspektywy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Licea PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł “Złotej Szkoły 2024”.
 Ranking PERSPEKTYW 2024