Gifted and Talented oraz Begabt und Talentiert 15 kwietnia

Przypominamy!

W poniedziałek 15 kwietnia na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej (rozpoczęcie punktualnie o godz. 9.00) w sali nr 3 odbędą się konkursy językowe „Gifted and Talented” oraz „Begabt und Talentiert”.
Opieka: p. prof. Eleonora Kaliszewska