Spotkania z rodzicami

ROK SZKOLNY 2022/2023

 • 8 września 2022  
  oddziały pierwsze –
  spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej – godz. 17.00, potem – spotkania w klasach. PREZENTACJA
  oddziały drugie  (oprócz klasy 2S) i trzecie –
  spotkania w klasach o godz. 17.00
  odziały czwarte –
  spotkania w klasach o godz. 17.00, godz. 18.00 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej. PREZENTACJA

 • 17 listopada 2022, godz. 17:30 – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły. 

 • 19 stycznia 2023, godz. 17:30 – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej.

 • 20 kwietnia 2023, godz. 17:30 – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące.

 • 25 maja 2023, godz. 17:30 – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń, informacji o nieklasyfikowaniu.