Spotkania z rodzicami

ROK SZKOLNY 2021/2022

 • 2 września 2021  
  oddziały pierwsze –
  spotkania w klasach; łączenie się z Dyrekcją o godz. 17.30
  oddziały drugie i trzecie po szkole podstawowej –
  spotkania w klasach
  odziały trzecie po gimnazjum –
  spotkania w klasach; łączenie się z Dyrekcją o godz. 18.00

 • 4 listopada 2021, godz. 17:30 – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły. 

 • 20 stycznia 2022, godz. 17:30 – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej.

 • 7 kwietnia 2022, godz. 17:30 – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące.

 • 26 maja 2022, godz. 17:30 – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń, informacji o nieklasyfikowaniu.