Spotkania z rodzicami

ROK SZKOLNY 2020/2021

 • 3 września 2020 
   godz. 17:00 –
  spotkania z Rodzicami/ Opiekunami uczniów klasy I M
   godz. 17:30
  – spotkania z Rodzicami/ Opiekunami uczniów pozostałych klas I i III.
  Ewentualne spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów klas II w uzgodnieniu z wychowawcami .
  Wychowawcy prześlą informację przez Librusa.
  PREZENTACJA – klasy III

 • 19 listopada 2020 godz. 17:30 – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły. Ze względu na obostrzenia pandemiczne spotkania będą się odbywać według formuły ustalonej przez wychowawców (informacja przesłana Rodzicom/Opiekunom przez Librusa).

 • 28 stycznia 2021 godz. 17:30 (online) – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej.

 • 15 kwietnia 2021 godz. 17:30 – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące.

 • 27 maja 2021 godz. 17:30 – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń.