Spotkania z rodzicami

ROK SZKOLNY 2023/2024

 • 7 września 2023 
  oddziały pierwsze –
  spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej – godz. 17.00, potem – spotkania w klasach. PREZENTACJA
  oddziały drugie i trzecie –
  spotkania w klasach o godz. 17.00
  odziały czwarte –
  spotkania w klasach o godz. 17.00, potemspotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej. PREZENTACJA

 • 9 listopada 2023, godz. 17:30 – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły. 

 • 1 lutego 2024, godz. 17:30 – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej.

 • 11 kwietnia 2024, godz. 17:30 – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące.

 • 23 maja 2024, godz. 17:30 – dzień otwarty  (zapisy przez Librusa)
  (w sprawie ocen końcoworocznych, zagrożeń, informacji o nieklasyfikowaniu.)