Fundacja Liceum

Słów kilka o Fundacji Liceum im. Tadeusza Czackiego

logo fundacjiFundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego została ustanowiona w 1995 roku, dzięki zgodnemu współdziałaniu Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego. Osobowość prawną Fundacja nabyła w 1996 roku, po uzyskaniu rejestracji w Sądzie Rejonowym, dla miasta Stołecznego Warszawy.

Podstawowym celem działania Fundacji, zapisanym w Statucie Fundacji, jest materialne i organizacyjne wspieranie działań Dyrekcji Liceum im. Tadeusza Czackiego, w tym, w szczególności, działanie na rzecz poprawy warunków nauczania, doskonalenia procesu dydaktycznego, wpływania na rozwój zainteresowań uczniów oraz rozwoju i modernizacji obiektów szkolnych.

Kontakt: fundacja@czacki.edu.pl

Konto: 23 2130 0004 2001 0701 7718 0001   Darowizna na cele statutowe

Zarząd

1 % KRS 0000092618