Dyrekcja

Dyrektor: p. Anna Koszycka
Wicedyrektor: p. Bogumiła Swoboda
Spotkania z Dyrekcją po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie Szkoły.