Dyrekcja

Dyrektor: p. Anna Koszycka
Wicedyrektor: p. Anna Chruszczewska
Spotkania z Dyrekcją po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie Szkoły.