Wyjścia i spotkania 4 i 5 kwietnia

4 kwietnia
klasa 1H po 3 lekcji
wychodzi do Muzeum Narodowego na lekcję „W blasku średniowiecza”. 

5 kwietnia
klasy 3M i 3P po pierwszej lekcji wychodzą do Muzeum Narodowego na lekcję poświęconą kulturze i sztuce Młodej Polski;
klasa 4S na piątej lekcji spotyka się z przedstawicielami Rady Samorządu Studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Chcesz być dobrze poinformowany? Zawsze czytaj Komunikaty o z(a)mianach