PogadajMY!

Rozmowa o kryzysach zdrowia psychicznego śródmiejskiej młodzieży – konferencja 7 lutego Collegium Civitas.
Osoby zainteresowane wychodzą 7 lutego o 13:30 pod opieką p. prof. Doroty Kalenik. Konieczna wcześniejsza rejestracja prze kod QR . Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców/opiekunów.
Plakat z kodem i listem wprowadzającym 
Plakt w wersji papierowej znajduje się na parterze razem z pudełkiem na karty z pytaniami