Ślubowanie klas II

16 września w czwartek o godz. 13.30 przed budynkiem Szkoły od strony boisk odbędzie się uroczystość Ślubowania uczniów klas drugich. Młodzież przychodzi pod opieką Wychowawców. Tego dnia klasy drugie kończą zajęcia dydaktyczne po 5 godzinie lekcyjnej.