Uwaga KANDYDACI!

ETAP II (25.06-14.07) Uzupełnianie wniosku o kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Trzeba je dostarczyć do szkoły osobiście lub mailowo. Bez tych dokumentów nie ma weryfikacji, nie ma rekrutacji, kandydat pozostaje poza system!

Bardzo prosimy KANDYDATÓW o nieczekanie do ostatnich dni z przesyłaniem/ przynoszeniem kopii dokumentów. Weryfikacja osiągnięć odbywa się na podstawie kopii świadectwa (poświadczonej za zgodność z oryginałem) i ewentualnych kopii/zdjęć dyplomów (jako dodatkowa weryfikacja skrótowych opisów osiągnięć na świadectwie). Można więc te dokumenty (zgodnie z harmonogramem) składać od 25 czerwca. Donieść/przesłać kopię zaświadczenia egzaminu można za drugim podejściem tj. po otrzymaniu tego dokumentu 9 lipca. Szkoła I wyboru wpisuje wyniki.

UWAGA! WAŻNE. Zdjęcie/skan TYLKO kopii świadectwa i wyników egzaminów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Przesyłając mailem prosimy by skan kopii obu stron świadectwa był w jednym pdf. Temat maila powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko i nazwę dokumentu :  świadectwo; zaświadczenie

Zmiany we wniosku możliwe tylko po wcześniejszym anulowaniu go przez rodzica osobiście w szkole.

Wszystkie dokumenty i zapytania w sprawie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@czacki.edu.pl

Materiały MEN (szczegółowy terminarz)
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022

W szkole obowiązują zasady reżimu sanitarnego! (dystans, maseczka, dezynfekcja)