Stypendia

Stowarzyszenie przy Liceum im. T. Czackiego przyznało STYPENDIA NAUKOWE w wysokości 200 zł/os. DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH, którzy uzyskali trzy najwyższe średnie w klasie na koniec roku szkolnego 2020/2021.

Stypendysto! Prześlij mailem NUMER swojego RACHUNKU bankowego na:  rada.rodzicow.rozliczenia@gmail.com 

Nie zapomnij się PODPISAĆ (imię, nazwisko, klasa)!