Wytyczne CKE w sprawie egzaminów w tym EGZAMINU MATURALNEGO. MEN – regulacje prawne

MATURZYSTO! NAUCZYCIELU! RODZICU!

WYTYCZNE CKE w sprawie egzaminów na stronie: https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-prze…/
Szczegółowe wytyczne
https://cke.gov.pl/…/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C…
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
https://cke.gov.pl/…/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.…

PONADTO O EGZAMINACH ze strony MEN
Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

W związku ze zmianami w kalendarzu matur i nowymi wytycznymi uprzejmie PROSIMY WSZYSTKICH ABITURIENTÓW,  by logowali się do LIBRUSA – będą tam ważne informacje dotyczące np. godziny rozpoczęcia egzaminu i sali w której konkretny maturzysta egzamin zdaje.

UWAGA! Absolwentów poprawiających w tym roku wyniki matur poinformujemy mailowo na wskazany w DEKLARACJI adres.