Wytyczne CKE w sprawie egzaminów w tym EGZAMINU MATURALNEGO. MEN – regulacje prawne

MATURZYSTO! NAUCZYCIELU! RODZICU!

WYTYCZNE CKE w sprawie egzaminów na stronie: https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-prze…/
Szczegółowe wytyczne
https://cke.gov.pl/…/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C…
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
https://cke.gov.pl/…/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.…

PONADTO O EGZAMINACH ze strony MEN
Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN


W związku ze zmianami w kalendarzu matur i nowymi wytycznymi uprzejmie PROSIMY WSZYSTKICH ABITURIENTÓW,  by logowali się do LIBRUSA – będą tam ważne informacje dotyczące np. godziny rozpoczęcia egzaminu i sali w której konkretny maturzysta egzamin zdaje.

UWAGA! Absolwentów poprawiających w tym roku wyniki matur poinformujemy mailowo na wskazany w DEKLARACJI adres.

UWAGA! W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami.
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.