Zawieszenie zajęć

Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesza zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych na obszarze całego kraju od 12 marca do 10 kwietnia br. W budynku naszej Szkole nie będą odbywały się w tym czasie żadne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu  realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne (MEN)

DRODZY UCZNIOWIE

Czas zawieszenia zajęć w szkole nie jest jednoznaczny z feriami. To okres kwarantanny, która ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Prosimy Was o ograniczenie kontaktów z ludźmi do minimum. Wyłączcie się ze spotkań i imprez.
Będziecie otrzymywać od nauczycieli, drogą elektroniczną przez Librusa, zadania i inne materiały do przygotowania a także informacje kiedy i jak będą się z Wami zdalnie spotykać i z pomocą jakich komunikatorów. Pracujcie zgodnie z zaleceniami nauczycieli. Zaplanujcie i wykorzystajcie ten czas rozsądnie i efektywnie.

Do zobaczenia, do usłyszenia 🙂