Zawieszenie zajęć

Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesza zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych na obszarze całego kraju (12.03-26.06). Zadania realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ze strony MEN:
Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły“.
źródło: Organzacja roku szkolnego do wakacji i letni wypoczynek (konferencja prasowa)
Nauka zdalna do 26 czerwca
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

DRODZY UCZNIOWIE
Aż do końca roku szkolnego będziecie otrzymywać od nauczycieli, drogą elektroniczną przez Librusa, zadania i inne materiały do przygotowania a także informacje kiedy i jak będą się z Wami zdalnie spotykać i z pomocą jakich komunikatorów. Pracujcie zgodnie z zaleceniami nauczycieli. 

Do zobaczenia, do usłyszenia ?