Zawieszenie zajęć

Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesza zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych na obszarze całego kraju (12.03-07.06 ). W budynku naszej Szkoły nie będą odbywały się w tym czasie żadne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zadania realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ze strony MEN:
Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły“.
źródło: https://dokumenty.men.gov.pl

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty
  
Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

DRODZY UCZNIOWIE
Będziecie otrzymywać od nauczycieli, drogą elektroniczną przez Librusa, zadania i inne materiały do przygotowania a także informacje kiedy i jak będą się z Wami zdalnie spotykać i z pomocą jakich komunikatorów. Pracujcie zgodnie z zaleceniami nauczycieli. Zaplanujcie i wykorzystajcie ten czas rozsądnie i efektywnie.

Do zobaczenia, do usłyszenia 🙂