Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 2/2019/2020

Dyrektora
XXVII Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

z dn.  16  września 2019 roku
w sprawie dodatkowych dni wolnych
 od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

  • 2 stycznia 2020 r.*
  • 3 stycznia 2020 r.*
  • 4 maja 2020 r.*
  • 5 maja 2020 r.
  • 6 maja 2020 r.
  • 7 maja 2020 r.
  • 8 maja 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.*

*Dodatkowe dni wolne ustalone na  pisemny wniosek:

  • Rady Rodziców (Uchwała nr 17 z dn. 12.09.2019 r.)
  • Samorządu Uczniowskiego z dn. 12.09.2019 r.

Zarządzenie