Uwaga Maturzyści. DEKLARACJE wstępne od 19 do 30 września włącznie

DEKLARACJA WSTĘPNA. Prosimy tegorocznych MATURZYSTÓW, uczniów klas III o przybycie i złożenie deklaracji w Sekretariacie II (będziecie je wypełniać i drukować na miejscu korzystając z rejestracji w firmie Vulcan)! 

Sekretariat będzie czynny w godz. 8:00-12:00. Deklaracje przyjmuje od jutra tj. od 19 września sekretarz Szkoły p. Ewa Bedyńska.

ZAPRASZAMY

ABSOLWENTÓW chcących poprawiać wyniki zapraszamy z deklaracjami w późniejszym terminie tj. do 7 lutego 2020 r. osobiście. Jednocześnie przypominamy o wprowadzeniu przez CKE odpłatności za maturę !