Z Kalendarza Kandydata: przedłożenie oryginałów

Od 16 lipca (wtorek)  od godz. 12.00 do 24 lipca 2019 r. (środa) do godz. 10.00:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

  • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kwestionariusze osobowy  i uzupełniający (do wydruku ze strony szkoły, zakładka kandydaci-zasady rekrutacji-załączniki) zawierające m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy zakwalifikowanych.