Rekrutacja!

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz procedura odwoławcza
więcej…

Podanie o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej (przykładowy formularz)

KWESTIONARIUSZE
dla zakwalifikowanych kandydatów

kwestionariusz osobowy po szkole podstawowej
kwestionariusz uzupełniający po szkole podstawowej


kwestionariusz osobowy po gimnazjum
kwestionariusz uzupełniający po gimnazjum