List otwarty

W związku z akcją protestacyjną pracowników oświaty (od 8 kwietnia 2019 r.), do której przystąpiła większość nauczycieli i pracowników Szkoły przekazujemy  do wiadomości
List Otwarty Grona Pedagogicznego 
Strajk, zdanie odrębne p. prof. Barbary Dłużewskiej

List Otwarty Młodzieży Czackiego

Prosimy też Rodziców o zapoznanie się z wiadomością od Dyrekcji dostępną w Librusie i śledzenie na bieżąco informacji w Dzienniku.
Przekazujemy też do wiadomości list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Rodziców