OTWARTY KONKURS – WSPARCIE SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 2019/2020

Dokument dotyczący otwartego konkursu ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia szkolnych programów profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się poniżej:

XXVII LO – otwarty konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia szkolnych programów profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020