Festiwal w Warszawie

Informujemy o Warszawskim Festiwalu Młodzieży.
“Festiwal potrwa 17 dni i obejmie swoim zasięgiem 14 dzielnic Warszawy.  Wybraliśmy szereg warsztatów zarówno dla grup zorganizowanych, jak również osób indywidualnych, takie jak: warsztaty z debaty oksfordzkiej, warsztaty FabLab-owe, z selfpublishing’u, kulinarne, rowerowe i inne. Podczas wydarzenia młodzież nie tylko zyska umiejętności, podniesie wiedzę ale również zaprezentuje swoją dotychczasową działalność  (…)
więcej: http://www.festiwal.wwarszawie.org.pl/