Spotkanie z Panem Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka

13 września 2018, czwartek godz. 13.00 – spotkanie z Panem Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka – wszystkie klasy pierwsze oraz 2b, 2c i osoby zainteresowane z innych klas (zwłaszcza zdające egzamin maturalny z WOS-u) – sala gimnastyczna.
Klasy schodzą do Sali gimnastycznej pod opieką pp. Nauczycieli:1a – p. J. Pawłowska, 1b – p. P. Cieślak, 1c – p. A. Chruszczewska, 1e – p. B. Swoboda, 2b – p. E. Juszczak, 2c – p. P. Sambierski

O spotkaniu po spotkaniu relacja