Uwaga Kandydaci!

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY WYBORU SZKOŁY/ODDZIAŁU
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.
od 16 czerwca 2017 r. (piątek) od godz.10.00 do 20 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00. (w godzinach pracy Sekretariatu)