Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Przypominamy.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2016/2017  Dyrektora XXVII Liceum Ogólnokształcącego Tadeusza Czackiego w Warszawie  (z dn.  21 marca 2017 roku) –  2, 4, 5, 8 i 9 maja to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.