Spotkania z Rodzicami 8 września, godz. 17:30

Spotkania z Rodzicami/ Opiekunami uczniów wszystkich klas – 8 września

klasy pierwsze – 17:30 spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, potem odbędą się spotkania w salach z Wychowawcami, 
klasy drugie – 17:30 spotkania z  Wychowawcami w salach,
klasy trzecie – 17:30 spotkania z Wychowawcami w salach,  18:30 spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej. 

Bardzo prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się przed spotkaniem z nowymi warunkami ubezpieczenia (koszt ubezpieczenia 35 zł) OWU NNW Szkolne