Przypominamy Kandydatom!

Zgodnie z harmonogramem REKRUTACJI:
15 lipca 2016 r. (piątek) godz. 16.00
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego, (można też uzyskać informację logując się do elektronicznego systemu rekrutacji na swoje konto); 
od 18 lipca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) do godz. 16.00
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają: oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wypełnione kwestionariusze rekrutacyjne (kwestionariusz osobowy zawiera formułę oświadczenia woli podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego “Deklaruję chęć uczęszczania….” do wydruku lub do wypełnienia online i do wydruku) , oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5
UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.
26 lipca 2016 r. (wtorek) do godz. 16.00
Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do XXVII Liceum Ogólnokształcącego.