Spotkanie z Rodzicami 24 maja

24.05.2016 (wtorek!) godz. 17:30 – Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas pierwszych i drugich  (przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych). Zapraszamy

Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej o 15:45