Spotkania z Rodzicami 7 kwietnia

07.04.2016 godz. 17:30 – Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów wszystkich klas oprócz 3e (informacja o wynikach przeglądów śródsemestralnych, wnioski, sprawy bieżące; klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych).

Zapraszamy