Weź udział … przekazujemy zaproszenia od organizatorów

Internetowy Konkurs matematyczny, więcej…
Konkurs multimedialny “Nasze Nadleśnictwo”, więcej …
Konkurs na reportaż: literacki, filmowy, fotograficzny towarzyszący Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego, więcej…
FOSA 2016 Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne, więcej…
Konkurs na Pracę z Literatury, więcej… 
Wykład prof. Zbigniewa Izdebskiego na UW, 19 stycznia, więcej…
Matematyka dla ciekawych świata VII edycja, 8 II pierwsze zajęcia, więcej… 
KRĄG – Ogólnopolski Konkurs Historyczny, zgłoszenia do 15 stycznia, więcej …
V Ogólnopolska Noc Biologów 15 stycznia, więcej…
I etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 11 stycznia, więcej…
Konkurs stypendialny “Młode Diamenty”, więcej…
Konkurs wiedzy informatyczno-matematycznej ALGORYTMION I etap 1 XII 2015-27 II 2016, więcej…