Dla PAH w Czackim – Studnia dla Południa!

Do Rodziców , Opiekunów i wszystkich Czackiewiczów!

Dziś przed zebraniem z Rodzicami wspieramy Polską Akcję Humanitarną i jej projekt budowy studni w Somalii  i Sudanie Południowym. Liczymy na Państwa hojność.