W Muzeum Literatury na lekcji muzealnej

Mickiewicz wielkim poetą był!
Przekonała się o tym 2F podczas dzisiejszej lekcji muzealnej poświęconej życiu i twórczości polskiego wieszcza narodowego.

Karolina Szymczak