W Instytucie Fizyki PAN

19 marca klasa 2p zwiedzała laboratoria w Instytucie Fizyki PAN.
Zapoznała się tam z potencjalnymi zastosowaniami nanotechnologii w medycynie, spektroskopią masową oraz działaniem skaningowego mikroskopu elektronowego.

Joanna Pawłowska