Trybunał Płytowy Czackiego – 1 października

Zapraszamy na Trybunał Płytowy Czackiego
Kto najlepiej gra nokturny Fryderyka Chopina?
spotykamy się w czwartek 1.X.2015 8., 9. lekcja (sala 9)


Zapraszamy!
Anna Bogdańska
Kuba Włoszczuk