Spotkania z Rodzicami/Opiekunami 20 kwietnia

20 kwietnia 2023, godz. 17:30 odbędą się spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów wszystkich klas –  informacja o wynikach przeglądów, wnioski, sprawy bieżące

UWAGA! Klasa 3M – spotkanie o godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy

 Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej.