“Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”

Ruszają zapisy do udziału w projekcie “Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw“. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego w skład wchodzą Województwo Mazowieckie – pełniące funkcję Lidera Projektu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełniący rolę konsorcjantów.
Należy wypełnić i podpisać formularz zgody w firmie papierowej (musimy to potem zebrać do dokumentacji projektu), a następnie wypełnić formularz MS Forms (link w wiadomości na Librusie)
Formularz zgody można otrzymać w bibliotece lub sekretariacie i oddać w sekretariacie.