Zdjęcia!

9 września (środa) – we wnęce I piętra ustawiamy się do fotografii klasowych w następującej kolejności:
2 lekcja – 2D, 2B
3 lekcja – 1A, 1B, 2C, 2E, 3C, 3E
4 lekcja – 2A, 3A, 3B, 3D
5 lekcja – 1C, 1D, 1E