Absolwenci Czackiego wolontariuszami na Łotwie

Nasi uczniowie i absolwenci, jako wolontariusze, od kilku lat porządkowali groby profesorów Liceum Krzemienieckiego na Cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu.(szukajcie na stronie, m.in taki news z 2021 r. https://www.czacki.edu.pl/news/16435)

W tych innych, niespokojnych czasach…”trwa wolontariat na Łotwie zorganizowany przez Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, w ramach programu Instytut Polonika, gdzie absolwenci z liceum XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie działający w Towarzystwo Krzemienieckie prowadzą inwentaryzację grobów polskich na południu Łotwy, zamieszkiwaną przez mniejszość polską.”

więcej na FB

Pozdrawiamy serdecznie Naszych absolwentów, na czele z “szefem” Danielem Potkańskim.