Wyjście do Muzeum Narodowego

2 czerwca klasy 3M i 3P po 2. lekcji wychodzą pod opieką p. prof. Karoliny Szymczak i p. prof. Krzysztofa Michalskiego do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną, poświęconą sztuce Młodej Polski. Uczniowie wracają do Szkoły na 7. lekcję.